Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 20.8.2010

Varutransporter med lastbil ökade under april-juni 2010

Under andra kvartalet år 2010 ökade den lastbilstransporterade godsmängden inom inrikes vägtrafiken med 12 procent jämfört med motsvarande period år 2009. Lastbilstrafikens transportarbete mätt i tonkilometer ökade med 22 procent. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över varutransporter inom inrikes vägtrafik. Under april–juni år 2010 transporterades totalt 89 miljoner ton gods med lastbilar. Transporterna av jordmaterial uppgick till 37 miljoner ton och transporterna av andra varor till totalt 52 miljoner ton. Lastbilarnas transportarbete var 6 370 miljoner tonkilometer.

Varutransporter med lastbil efter kvartal

Varutransporter med lastbil efter kvartal

Under januari–juni år 2010 uppgick varutransporterna med lastbilar till totalt 173 miljoner ton och lastbilstrafikens transportarbete till totalt 12 378 miljoner tonkilometer. Varutransportvolymen ökade med 19 procent och transportarbetet med 11 procent jämfört med motsvarande period året innan.

Uppgifterna för statistiken över varutransporter inom vägtrafiken insamlas kvartalsvis av innehavarna av lastbilar genom en urvalsundersökning. Varutransportvolymen är den mängd gods som lastats på lastbilar uttryckt i ton. Tonkilometer beskriver transportarbetsvolymen och erhålls genom att multiplicera godsmängden med transportsträckan.


Källa: Varutransporter inom vägtrafiken 2/2010, Statistikcentralen

Förfrågningar: Sami Kanninen (09) 1734 2789, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 20.8.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Varutransporter inom vägtrafiken [e-publikation].
ISSN=2342-3609. 2:a kvartalet 2010. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 27.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kttav/2010/02/kttav_2010_02_2010-08-20_tie_001_sv.html