Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 23.9.2011

Kuorma-autojen tavarankuljetukset kotimaan liikenteessä lisääntyivät huhti–kesäkuussa 2011

Kuorma-autoilla kotimaan tieliikenteessä kuljetettu tavaramäärä kasvoi vuoden 2011 toisella neljänneksellä 3 prosenttia vuoden 2010 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Vuoden 2011 huhti-kesäkuussa kuorma-autoilla kuljetettiin tavaroita yhteensä 82 miljoonaa tonnia. Maa-aineksia kuljetettiin 22 prosenttia enemmän ja muita aineksia 8 prosenttia vähemmän verrattuna vuoden 2010 huhti-kesäkuuhun.

Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen laatimasta Tieliikenteen tavarankuljetukset –tilastosta. Tieliikenteen tavarankuljetukset -tilaston menetelmä on muuttunut vuoden 2011 alusta. Vuoden 2010 tiedot on laskettu uudelleen uutta menetelmää käyttäen. Tiedot eivät ole vertailukelpoisia aikaisemmin julkaistuihin tietoihin.

Kuorma-autojen tavarankuljetukset kotimaan liikenteessä neljännesvuosittain

Kuorma-autojen tavarankuljetukset kotimaan liikenteessä neljännesvuosittain

Vuoden 2011 toisella neljänneksellä kuorma-autojen kuljetussuorite oli yhteensä 6 293 miljoonaa tonnikilometriä, joista 462 miljoonaa tonnikilometriä yksityisessä liikenteessä ja 5 831 miljoonaa tonnikilometriä ammattimaisessa liikenteessä. Kuljetussuorite lisääntyi prosentilla vuoden 2010 vastaavasta ajankohdasta.

Tieliikenteen tavarankuljetukset -tilaston tiedot kerätään neljännesvuosittain otostutkimuksella kuorma-autojen haltijoilta. Kuljetettu tavaramäärä on kuorma-autoihin lastatun tavaran paino tonneina. Tonnikilometri kuvaa kuljetustyön määrää ja se lasketaan tavaramäärän ja kuljetusmatkan tulona.


Lähde: Tieliikenteen tavarankuljetukset 2/2011, Tilastokeskus

Lisätietoja: Mikko Simonaho (09) 1734 2789, liikenne.matkailu@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala

Julkaisu pdf-muodossa (217,1 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 23.9.2011

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tieliikenteen tavarankuljetukset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-2995. 2. vuosineljännes 2011. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 26.9.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/kttav/2011/02/kttav_2011_02_2011-09-23_tie_001_fi.html