Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 22.12.2011

Varutransporter med lastbil inom inrikestrafiken minskade under juli–september 2011

Den transporterade godsmängden med lastbil inom inrikes vägtrafiken minskade med 22 procent under tredje kvartalet år 2011 jämfört med motsvarande period år 2010. Under juli–september år 2011 transporterades sammanlagt 74 miljoner ton gods med lastbilar. Jordmaterial transporterades 26 procent mindre och annat än jordmaterial 19 procent mindre än under juli–september 2010.

Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över varutransporter inom vägtrafiken. Fr.o.m. början av 2011 har metoden i statistiken över varutransporter inom vägtrafiken ändrats. Uppgifterna för åren 2001–2010 har omräknats med hjälp av den nya metoden. De finns på finska på adressen http://pxnet2.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/StatFin/StatFin__Lii__kttav/?tablelist=true. Uppgifterna är inte jämförbara med tidigare publicerade uppgifter.

Varutransporter med lastbil efter kvartal

Varutransporter med lastbil efter kvartal

Under tredje kvartalet 2011 var transportarbetet för lastbilarna sammanlagt 5 569 miljoner tonkilometer, av vilket 536 miljoner tonkilometer inom den privata trafiken och 5 033 miljoner tonkilometer inom den yrkesmässiga trafiken. Transportarbetet minskade med 8 procent från motsvarande period år 2010.

Uppgifterna för statistiken över varutransporter inom vägtrafiken insamlas kvartalsvis av innehavarna av lastbilar genom en urvalsundersökning. Varutransportvolymen är den mängd gods som lastats på lastbilar uttryckt i ton. Tonkilometer beskriver transportarbetsvolymen och erhålls genom att multiplicera godsmängden med transportsträckan.


Källa: Varutransporter inom vägtrafiken 3/2011, Statistikcentralen

Förfrågningar: Mikko Simonaho (09) 1734 2789, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 22.12.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Varutransporter inom vägtrafiken [e-publikation].
ISSN=2342-3609. 3:e kvartalet 2011. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 26.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kttav/2011/03/kttav_2011_03_2011-12-22_tie_001_sv.html