Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Varutransporter inom vägtrafiken 2020, 1:a kvartalet

Varutransporter inom vägtrafiken 2013, 4:e kvartalet

2013
4:e kvartalet
Offentliggöranden