Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Varutransporter inom vägtrafiken 2019, 2:a kvartalet

Varutransporter inom vägtrafiken 2017, 2:a kvartalet

2017
2:a kvartalet
Offentliggöranden