Publicerad: 26.4.2018

Varutransporterna med lastbil ökade något år 2017 jämfört med året innan, totalvikten för fordonskombinationer ökar

Varutransporterna med lastbil ökade med en procent, mätt i ton, inom inrikes- och utrikestrafiken år 2017 jämfört med året innan. Tonkilometrarna ökade med 7 procent. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över varutransporter inom vägtrafiken.

Varutransporter med lastbil inom inrikestrafiken, årsvis

Varutransporter med lastbil inom inrikestrafiken, årsvis

Källa: Varutransporter inom vägtrafiken 2017, Statistikcentralen

Förfrågningar: Jukka Tuominen 029 551 3621, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Sami Saarikivi

Publikationen i pdf-format (109,0 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser


Uppdaterad 26.4.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Varutransporter inom vägtrafiken [e-publikation].
ISSN=2342-3609. 2017. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 16.10.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kttav/2017/kttav_2017_2018-04-26_tie_001_sv.html