Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 18.9.2019

Den transporterade godsmängden med lastbil minskade under andra kvartalet 2019

Under andra kvartalet 2019 transporterades 57 miljoner ton gods med lastbilar. Detta var en minskning med 12 procent jämfört med motsvarande kvartal året innan. Transporterna av jordmaterial minskade med 33 procent och transporterna av annat än jordmaterial ökade med 5 procent jämfört med motsvarande kvartal året innan. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över varutransporter inom vägtrafiken.

Varutransporter med lastbil efter kvartal

Varutransporter med lastbil efter kvartal

Under andra kvartalet 2019 var transportarbetet för lastbilar 6,0 miljarder tonkilometer. Detta var en minskning med 5 procent jämfört med motsvarande kvartal året innan. Av transportarbetet kördes 92 procent inom den yrkesmässiga trafiken och 8 procent inom den privata trafiken.

Uppgifterna för statistiken över varutransporter inom vägtrafiken insamlas kvartalsvis från innehavarna av lastbilar genom en urvalsundersökning. Varutransportvolymen är den mängd gods som lastats på lastbilar uttryckt i ton. Tonkilometer beskriver transportarbetsvolymen och erhålls genom att multiplicera godsmängden med transportsträckan.


Källa: Varutransporter inom vägtrafiken 2/2019, Statistikcentralen

Förfrågningar: Jukka Tuominen 029 551 3621, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Publikationen i pdf-format (155,5 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 18.9.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Varutransporter inom vägtrafiken [e-publikation].
ISSN=2342-3609. 2:a kvartalet 2019. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 3.10.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kttav/2019/02/kttav_2019_02_2019-09-18_tie_001_sv.html