Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 17.6.2020

Den transporterade godsmängden med lastbil var oförändrad under första kvartalet 2020

Under första kvartalet 2020 transporterades 67 miljoner ton gods med lastbil, dvs. lika mycket som under motsvarande kvartal året innan. Transporterna av jordmaterial minskade med 16 procent och transporterna av annat än jordmaterial ökade med 9 procent jämfört med motsvarande kvartal året innan. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över varutransporter inom vägtrafiken.

Varutransporter med lastbil efter kvartal

Varutransporter med lastbil efter kvartal

Under första kvartalet 2020 var transportarbetet för lastbilarna 7,6 miljarder tonkilometer, dvs. 18 procent mer än under motsvarande kvartal året innan. Av transportarbetet kördes 95 procent inom den yrkesmässiga trafiken och 5 procent inom den privata trafiken.

Uppgifterna för statistiken över varutransporter inom vägtrafiken insamlas kvartalsvis från innehavarna av lastbilar genom en urvalsundersökning. Varutransportvolymen är den mängd gods som lastats på lastbilar uttryckt i ton. Tonkilometer beskriver transportarbetsvolymen och erhålls genom att multiplicera godsmängden med transportsträckan.


Källa: Varutransporter inom vägtrafiken 1/2020, Statistikcentralen

Förfrågningar: Sofia Pitkänen 029 551 3037, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Publikationen i pdf-format (155,5 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 17.06.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Varutransporter inom vägtrafiken [e-publikation].
ISSN=2342-3609. 1:a kvartalet 2020. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 4.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kttav/2020/01/kttav_2020_01_2020-06-17_tie_001_sv.html