Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 17.3.2021

Den transporterade godsmängden med lastbil minskade under sista kvartalet 2020

Under fjärde kvartalet 2020 transporterades 68 miljoner ton gods med lastbil, dvs. 10 procent mindre än under motsvarande kvartal året innan. Transporterna av jordmaterial ökade med 6 procent och transporterna av annat än jordmaterial minskade med 17 procent jämfört med motsvarande kvartal året innan. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över varutransporter inom vägtrafiken.

Varutransporter med lastbil efter kvartal 2017–2020

Varutransporter med lastbil efter kvartal 2017–2020

Under fjärde kvartalet 2020 var transportarbetet för lastbilarna 7,8 miljarder tonkilometer, dvs. 2 procent mindre än under motsvarande kvartal året innan. Av transportarbetet kördes 96 procent inom den yrkesmässiga trafiken och 4 procent inom den privata trafiken.

Uppgifterna för statistiken över varutransporter inom vägtrafiken insamlas kvartalsvis från innehavarna av lastbilar genom en urvalsundersökning. Varutransportvolymen är den mängd gods som lastats på lastbilar uttryckt i ton. Tonkilometer beskriver transportarbetsvolymen och erhålls genom att multiplicera godsmängden med transportsträckan.


Källa: Varutransporter inom vägtrafiken 4/2020, Statistikcentralen

Förfrågningar: Jukka Tuominen 029 551 3635, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (154,5 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 17.03.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Varutransporter inom vägtrafiken [e-publikation].
ISSN=2342-3609. 4:e kvartalet 2020. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kttav/2020/04/kttav_2020_04_2021-03-17_tie_001_sv.html