Publicerad: 15.9.2021

Den transporterade godsmängden med lastbil ökade under andra kvartalet 2021

Under andra kvartalet 2021 transporterades 61 miljoner ton gods med lastbil, dvs. 10 procent mer än under motsvarande kvartal året innan. Transporterna av jordmaterial ökade med 14 procent och transporterna av annat än jordmaterial ökade med 9 procent jämfört med motsvarande kvartal året innan. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över varutransporter inom vägtrafiken.

Varutransporter med lastbil efter kvartal

Varutransporter med lastbil efter kvartal

Under andra kvartalet 2021 var transportarbetet för lastbilarna 6,2 miljarder tonkilometer, dvs. 7 procent mer än under motsvarande kvartal året innan. Av transportarbetet kördes 95 procent inom den yrkesmässiga trafiken och 5 procent inom den privata trafiken.

Uppgifterna för statistiken över varutransporter inom vägtrafiken insamlas kvartalsvis från innehavarna av lastbilar genom en urvalsundersökning. Varutransportvolymen är den mängd gods som lastats på lastbilar uttryckt i ton. Tonkilometer beskriver transportarbetsvolymen och erhålls genom att multiplicera godsmängden med transportsträckan.


Källa: Varutransporter inom vägtrafiken 2/2021, Statistikcentralen

Förfrågningar: Jukka Tuominen 029 551 3635, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (153,5 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser


Uppdaterad 15.09.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Varutransporter inom vägtrafiken [e-publikation].
ISSN=2342-3609. 2:a kvartalet 2021. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 17.10.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kttav/2021/02/kttav_2021_02_2021-09-15_tie_001_sv.html