Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 4.12.2006

Preliminära uppgifter: De finländska hushållen är flitiga återanvändare

Enligt Statistikcentralens pågående konsumtionsundersökning är finländarna flitiga återanvändare. Det må sedan gälla tidningar, problem- eller bioavfall. Också loppmarknaderna har blivit ett naturligt sätt för finländarna att återanvända varor. Dessa preliminära uppgifter har erhållits ur intervjuerna under den första hälften av den ettåriga konsumtionsundersökningen.

Enligt de preliminära uppgifterna för konsumtionsundersökningen hade 8 procent av hushållen, dvs. omkring 200 000 hushåll, sålt varor på loppmarknaderna under de tre månader som föregick intervjun. I medeltal hade de förtjänat 140 euro på försäljningen. 24 procent av hushållen, dvs. omkring 600 000 hushåll hade i sin tur köpt varor på loppmarknaderna under motsvarande tid och använt i medeltal 70 euro för inköp. Finländarna säljer varor på loppmarknaden för egen vinning eller för välgörenhet, t.ex. till förmån för en klasskommitté eller ett idrottslag. Försäljningen på loppmarknaderna har ökat på grund av de försäljnings- och auktionssidor på internet som uppstått i slutet av 1990-talet.

Nästan vartannat hushåll, 47 procent, sorterar alltid matrester i ett separat kärl. Dessutom gör 7 procent av hushållen det ibland. Av de 1,3 miljoner hushåll, som samlar matavfallet skilt, lämnar omkring 70 procent avfallet i ett gemensamt återvinningskärl och omkring en fjärdedel komposterar det. I urbana kommuner är insamlingen av bioavfall vanligast och i landsbygdskommuner egen kompostering.

Andelen hushåll som regelbundet sorterar vissa slag av avfall efter bostadskommunens tätortsgrad i procent av dem som hade sådant avfall

Avfallsslag Bostadskommunens tätortsgrad
Urban kommun Tätortskommun Landsbygdskommun Totalt
Dagstidningar o.d. 92 80 74 87
Förpackningspapp* 71 56 38 62
Glasburksavfall* 69 74 75 71
Metallburkar* 51 60 60 55
Mjölk- och saftförpackningar 43 29 16 35
Problemavfall* 80 84 83 81

* 8-12 % anger att de inte har avfallet ifråga.
Källa: Konsumtionsundersökning 2006, preliminära uppgifter

Förfrågningar: Juha Nurmela (09) 1734 2548, etunimi.sukunimi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jussi Simpura

Länkar: Meddelande on offentliggörande

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Hushållens konsumtion [e-publikation].
ISSN=2323-301X. 2006. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 5.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktutk/2006/ktutk_2006_2006-12-04_tie_001_sv.html