Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Beskrivning

Statistikcentralens konsumtionsundersökning producerar uppgifter om förändringar i hushållens konsumtionsutgifter och om skillnader i konsumtionen efter befolkningsgrupp. Undersökningen utreder också hushållens boendeförhållanden, trafikmedel och inkomster. Dessutom producerar undersökningen uppgifter om de fördelar som erhålls genom användningen av samhälleliga tjänster och de mängder livsmedel som hushållen köper hem. Undersökningen är en urvalsundersökning vars uppgifter samlas in genom telefonintervjuer, med hjälp av hushållens kvitton och ifyllda dagböcker samt ur administrativa registermaterial. Fr.o.m. år 1966 gjordes konsumtionsundersökningar regelbundet med fem års intervaller ända till år 1990. Under åren 1994–1996 färdigställdes konsumtionsundersökningen årligen. Efter det har konsumtionsundersökningar genomförts åren 1998, 2001, 2006, 2012 och 2016. Avgiftsfria PX-Web databaser och den avgiftsbelagda sammanslaget servicedata finns tillgängligt i fråga om konsumtionsundersökningarna för åren 1985, 1990, 1994–96, 1998, 2001, 2006, 2012 och 2016. Vid behov framställer Statistikcentralen statistik på basis av uppgifterna utgående från kundernas behov.

Statistikens hela beskrivning.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Hushållens konsumtion [e-publikation].
ISSN=2323-301X. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 14.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktutk/meta_sv.html