Figurbilaga 1. Genomsnittlig förväntad återstående livslängd för nyfödda i EU28–länderna år 2013, pojkar

Figurbilaga 1. Genomsnittlig förväntad återstående livslängd för nyfödda i EU28–länderna år 2013, pojkar

Källa: Befolknings- och dödsorsaksstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Markus Rapo 029 551 3238

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 23.10.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Avlidna [e-publikation].
ISSN=1798-2537. Översikt 2014, Figurbilaga 1. Genomsnittlig förväntad återstående livslängd för nyfödda i EU28–länderna år 2013, pojkar . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 27.11.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kuol/2014/01/kuol_2014_01_2015-10-23_kuv_001_sv.html