Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Avlidna efter månad 2005–2014

Månad  
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Månader totalt    47 928    48 065    49 077    49 094    49 883   50 887   50 585   51 707  51 472  52 186
Januari 4 205 4 254 4 369 4 286 4 736 4 512 4 605 4 625 4 754 4 583
Februari 3 866 3 694 4 213 4 070 4 277 4 020 3 987 4 709 4 271 4 117
Mars 4 598 4 306 4 820 4 659 4 597 4 503 4 665 4 864 4 802 4 413
April 4 017 4 181 4 137 4 300 4 127 4 197 4 276 4 203 4 445 4 519
Maj 4 160 4 025 3 974 4 067 4 118 4 195 4 246 4 198 4 327 4 492
Juni 3 831 3 859 3 882 3 803 4 014 3 929 4 079 4 054 3 966 4 043
Juli 3 895 3 841 3 785 3 920 3 904 4 375 4 108 4 085 3 912 4 390
Augusti 3 707 3 860 4 013 3 889 3 832 4 044 3 987 3 957 4 076 4 206
September 3 804 3 674 3 873 3 922 3 667 4 073 3 987 4 014 3 985 4 279
Oktober 3 850 4 139 3 919 3 957 4 125 4 265 4 235 4 195 4 317 4 371
November 3 768 4 054 3 959 3 983 4 118 4 099 4 067 4 122 4 034 4 018
December 4 227 4 178 4 133 4 238 4 368 4 675 4 343 4 681 4 583 4 755

Källa: Befolknings- och dödsorsaksstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Matti Saari 029 551 3401, vaesto.tilasto@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 14.4.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Avlidna [e-publikation].
ISSN=1798-2537. 2014, Tabellbilaga 1. Avlidna efter månad 2005–2014 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 16.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kuol/2014/kuol_2014_2015-04-14_tau_001_sv.html