Figurbilaga 1. Förväntad livslängd för nyfödda i EU28-länder år 2015, män

Figurbilaga 1. Förväntad livslängd för nyfödda i EU28-länder år 2015, män

Källa: Döda 2016

Förfrågningar: Katariina Heikkilä 029 551 3638, Markus Rapo 029 551 3238, info@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 27.10.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Avlidna [e-publikation].
ISSN=1798-2537. 01 2016, Figurbilaga 1. Förväntad livslängd för nyfödda i EU28-länder år 2015, män . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 28.10.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kuol/2016/01/kuol_2016_01_2017-10-27_kuv_001_sv.html