Publicerad: 27.10.2017

Den förväntade livslängden för nyfödda var 78,4 år för pojkar och 84,1 år för flickor år 2016

Enligt Statistikcentralen var den förväntade livslängden år 2016 för nyfödda pojkar 78,4 år och för nyfödda flickor 84,1 år. Den förväntade livslängden för pojkar minskade med 0,1 år, medan den var oförändrad för flickor jämfört med år 2015. Den förväntade livslängden är ett åldersstandardiserat nyckeltal, som beskriver dödlighetsnivån under beräkningsperioden.

Förväntad livslängd för nyfödda efter kön åren 1971–2016

Förväntad livslängd för nyfödda efter kön åren 1971–2016

Källa: Döda 2016

Förfrågningar: Katariina Heikkilä 029 551 3638, Markus Rapo 029 551 3238, info@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (238,3 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer
Kvalitetsbeskrivningar

Uppdaterad 27.10.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Avlidna [e-publikation].
ISSN=1798-2537. 01 2016. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 25.9.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kuol/2016/01/kuol_2016_01_2017-10-27_tie_001_sv.html