Figurbilaga 3. Spädbarnsdödligheten i de nordiska och västeuropeiska länderna i medeltal 2013–2015

Figurbilaga 3. Spädbarnsdödligheten i de nordiska och västeuropeiska länderna i medeltal 2013–2015

Källa: Döda 2016. Statistikcentralen

Förfrågningar: Katariina Heikkilä 029 551 3638, Matti Saari 029 551 3401, info@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 28.4.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Avlidna [e-publikation].
ISSN=1798-2537. 2016, Figurbilaga 3. Spädbarnsdödligheten i de nordiska och västeuropeiska länderna i medeltal 2013–2015 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 25.9.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kuol/2016/kuol_2016_2017-04-28_kuv_003_sv.html