Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Förväntad livslängd för nyfödda efter landskap under perioden 2016–2018

2016–2018 Förväntad livslängd, år
Landskap Män  Kvinnor  Båda könen 
HELA LANDET 78,68 84,20 81,46
Nyland 79,24 84,46 81,98
Egentliga Finland 79,07 84,35 81,75
Satakunta 78,15 83,56 80,84
Egentliga Tavastland 78,88 84,36 81,64
Birkaland 79,02 84,59 81,85
Päijänne-Tavastland 78,15 83,36 80,82
Kymmenedalen 77,51 83,51 80,49
Södra Karelen 77,89 83,79 80,81
Södra Savolax 77,13 83,36 80,17
Norra Savolax 77,95 84,06 80,94
Norra Karelen 77,28 83,76 80,39
Mellersta Finland 78,20 84,08 81,10
Södra Österbotten 78,93 84,79 81,84
Österbotten 80,52 85,16 82,83
Mellersta Österbotten  80,22 84,18 82,23
Norra Österbotten 78,92 84,37 81,61
Kajanaland 76,79 84,22 80,31
Lappland 77,57 83,59 80,45
Åland 80,24 84,91 82,58

Källa: Döda 2018

Förfrågningar: Katariina Heikkilä 029 551 3638, info@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 24.10.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Avlidna [e-publikation].
ISSN=1798-2537. 01 2018, Tabellbilaga 1. Förväntad livslängd för nyfödda efter landskap under perioden 2016–2018 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 5.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kuol/2018/01/kuol_2018_01_2019-10-24_tau_001_sv.html