Publicerad: 24.10.2019

Den förväntade livslängden för nyfödda var 78,9 år för pojkar och 84,3 år för flickor år 2018

Enligt Statistikcentralen var den förväntade livslängden år 2018 för nyfödda pojkar 78,9 år och för nyfödda flickor 84,3 år. Jämfört med år 2017 ökade den förväntade livslängden för pojkar med 0,2 år och för flickor med 0,1 år. Den förväntade livslängden är ett åldersstandardiserat nyckeltal, som beskriver dödlighetsnivån under beräkningsperioden.

Förväntad livslängd för nyfödda efter kön åren 1971–2018

Förväntad livslängd för nyfödda efter kön åren 1971–2018

Källa: Döda 2018

Förfrågningar: Katariina Heikkilä 029 551 3638, info@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (237,3 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer
Kvalitetsbeskrivningar

Uppdaterad 24.10.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Avlidna [e-publikation].
ISSN=1798-2537. 01 2018. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 25.10.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kuol/2018/01/kuol_2018_01_2019-10-24_tie_001_sv.html