Publicerad: 24.4.2020

Antalet döda under första levnadsåret historiskt litet

År 2019 dog 96 barn under sitt första levnadsår. Antalet är det lägsta i det självständiga Finlands historia. Antalet spädbarnsdöda per tusen levande födda barn var 2,1, vilket är samma som ifjol. Spädbarnsdödligheten bland pojkar, 2,3 promille, var något högre än bland flickor, 1,9 promille. Den lägsta spädbarnsdödligheten i mäthistorian var 1,7 promille för år 2015. Då dog 97 barn under sitt första levnadsår.

Döda under första levnadsåret efter kön 1990–2019

Döda under första levnadsåret efter kön 1990–2019

Årligen avlidna efter kön samt 0-åriga avlidna 2009–2019

År Totalt Män Kvinnor 0-åringar
totalt
2009 49 883 25 150 24 733 158
2010 50 887 25 539 25 348 140
2011 50 585 25 335 25 250 143
2012 51 707 25 623 26 084 141
2013 51 472 25 631 25 841 102
2014 52 186 25 748 26 438 124
2015 52 492 25 992 26 500 97
2016 53 923 26 922 27 001 100
2017 53 722 26 895 26 827 102
2018 54 527 27 184 27 343 101
2019 53 949 27 082 26 867 96

Källa: Döda 2019. Statistikcentralen

Förfrågningar: Katariina Heikkilä 029 551 3638, info@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (235,3 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Figurer
Kvalitetsbeskrivningar

Uppdaterad 24.4.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Avlidna [e-publikation].
ISSN=1798-2537. 2019. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 4.12.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kuol/2019/kuol_2019_2020-04-24_tie_001_sv.html