Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 23.4.2021

Antalet döda ökade från året innan

År 2020 var antalet avlidna 55 488, vilket är 1 539 fler än året innan. De avlidna männen var år 2020 i genomsnitt 75,3 år och de avlidna kvinnorna 82,1 år. Kvinnorna var i genomsnitt 6,9 år äldre än männen när de dog. I de unga åldersklasserna var majoriteten av de döda män, men i åldersgrupperna 83 år och äldre dog fler kvinnor än män??. Medianåldern vid död var 77,8 år för män och 85,5 år för kvinnor. Medianen beskriver det mellersta värdet, dvs. hälften av personerna dog i en ålder som är yngre än och hälften i en ålder som är äldre än medianåldern vid död.

Döda under första levnadsåret efter kön 1990–2020

Döda under första levnadsåret efter kön 1990–2020

Källa: Döda 2020. Statistikcentralen

Förfrågningar: Joni Rantakari 029 551 3249, Katariina Heikkilä 029 551 3638, info@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (230,3 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Figurer
Kvalitetsbeskrivningar

Uppdaterad 23.4.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Avlidna [e-publikation].
ISSN=1798-2537. 2020. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 3.10.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kuol/2020/kuol_2020_2021-04-23_tie_001_sv.html