This page is archived.

Data published after 5 April 2022 can be found on the renewed website.

Go to the new statistics page

Political parties and abbreviations in Municipal elections in 2004

Political parties and abbreviations in Municipal elections in 2004
Puolueet ja niiden lyhenteet kunnallisvaaleissa 2004
Partier och namnförkortningar i kommunalvalet 2004

SDP

    Social Democratic Party of Finland
    Suomen Sosialidemokraattinen Puolue
    Finlands Socialdemokratiska Parti
KESK
CENT
    Centre Party of Finland
    Suomen Keskusta
    Centern i Finland
KOK
SAML
    National Coalition Party
    Kansallinen Kokoomus
    Samlingspartiet    
LEFT
VAS
VÄNST
    Left Alliance
    Vasemmistoliitto
    Vänsterförbundet
GREENS
VIHR
GRÖNA
    Green League
    Vihreä Liitto
    Gröna förbundet    
RKP
SFP
    Swedish People's Party in Finland
    Ruotsalainen Kansanpuolue
    Svenska folkpartiet i Finland
KD
KD
    Christian Democrats in Finland (2000 Christian League of Finland)
    Suomen Kristillisdemokraatit (2000 SKL Suomen Kristillinen Liitto)
    Kristdemokraterna i Finland (2000 FKF Finlands Kristliga Förbund)
LIB     Liberals
    Liberaalit
    Liberalerna
PS
SAF
    True Finns
    Perussuomalaiset
    Sannfinländarna
EKA
PFF
    Pensioners for the People
    Eläkeläiset Kansan Asialla
    Pensionärer för Folket
KTP
KAP
    For Peace and Socialism - Communist Worker's Party
    Rauhan ja Sosialismin puolesta - Kommunistinen Työväenpuolue
    För Fred och Socialism - Kommunistiska Arbetarparti
SKP
FKP
    The Communist Party Of Finland
    Suomen Kommunistinen Puolue
    Finlands Kommunistiska Parti
YVP     Joint Responsibility Party
    Yhteisvastuu puolue
    Partiet för gemensamt ansvar
KA     For the Poor
    Köyhien Asialla
    För de fattigas väl
SKS     Finnish People's Blue-whites
    Suomen Kansan Sinivalkoiset
    Finlands Folkets Blåvita
VSL     Independence Party League for Free Finland
    (2000 Alliance for Free Finland)
    Itsenäisyyspuolue Vapaan Suomen Liitto
    (2000 Vapaan Suomen Liitto)
    Självständighetspartiet Förbundet för det Fria Finland
    (2000 Förbundet för det Fria Finland)
SI     Finland - Fatherland
    Suomi Isänmaa
    Finland - Fosterland
VEV
AF
    Alternative Union
    Vaihtoehtoväki
    Alternativförbundet

Last updated 27.7.2005

Referencing instructions:

Official Statistics of Finland (OSF): Municipal elections [e-publication].
ISSN=2323-1114. 2004, Political parties and abbreviations in Municipal elections in 2004 . Helsinki: Statistics Finland [referred: 20.4.2024].
Access method: http://www.stat.fi/til/kvaa/2004/kvaa_2004_2004-09-24_tau_018_en.html