Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Antalet godkända och kasserade valsedlar i kommunalvalen 1921-2004

Antalet godkända och kasserade valsedlar i kommunalvalen 1921-2004
Hyväksytyt ja hylätyt äänestysliput kunnallisvaaleissa 1921-2004
Number of valid and invalid ballots in municipal elections 1921-2004

År
Vuosi
Year
Godkända röstsedlar
Hyväksytyt äänestysliput
Valid ballots
Kasserade sedlar
Hylätyt liput
Invalid ballots
Andelen kasserade sedlar
av de avgivna rösterna, %
Hylättyjen osuus,
% annetuista äänistä
Percentage of invalid ballots
of valid votes, %
1921 588 297 6 349 1,1
1922 533 151 4 787 0,9
1923 497 131 4 472 0,9
1924 469 906 3 618 0,8
1925 637 136 4 248 0,7
1928 751 639 2 863 0,4
1930 764 222 3 233 0,4
1933 834 579 4 276 0,5
1936 931 856 2 616 0,3
1945 1 206 665 3 181 0,3
1947 1 546 520 4 533 0,3
1950 1 506 215 15 049 1,0
1953 1 759 769 12 018 0,7
1956 1 671 880 8 726 0,5
1960 1 963 359 12 134 0,6
1964 2 144 578 10 954 0,5
1968 2 264 854 10 468 0,5
1972 2 500 440 10 300 0,4
1976 2 682 244 10 793 0,4
1980 2 741 885 14 664 0,5
1984 2 697 282 16 430 0,6
1988 2 630 115 22 488 0,9
1992 2 663 855 31 393 1,2
1996 2 377 752 39 305 1,7
2000 2 224 124 18 687 0,8
2004 2 388 130 15 130 0,6

Senast uppdaterad 20.7.2005

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kommunalval [e-publikation].
ISSN=2323-1106. 2004, Antalet godkända och kasserade valsedlar i kommunalvalen 1921-2004 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kvaa/2004/kvaa_2004_2004-12-14_tau_019_sv.html