Publicerad: 6.11.2008

Fastställt valresultat. Samlingspartiet blev det största partiet, Sannfinländarnas väljarstöd ökade mest i kommunalvalet 2008

Korrigering till offentliggörandet 6.11.2008 kl. 9.00. De siffror som är markerade med rött har korrigerats 6.11.2008 kl. 10.30, tidigare 1,7 och 1,5.

Samlingspartiet blev nu för första gången landets största parti i ett kommunalval. I de fyra föregående kommunalvalen har partiet varit tredje störst. Samlingspartiet fick 23,5 procent av de avgivna rösterna och ökade sin röstandel med 1,6 procentenheter. Partiet fick totalt nästan 599 148 röster, drygt 77 700 fler röster än i det föregående kommunalvalet år 2004.

SDP fick näst mest röster och förlorade sin ställning som största parti jämfört med föregående kommunalval. Partiet fick 21,2 procent av alla röster och förlorade 2,9 procentenheter av sitt väljarstöd. SDP:s totala antal röster minskade med omkring 33 700 från föregående val.

Centern i Finland blev tredje störst från att ha varit landets andra största parti. Partiet fick 20,1 procent av rösterna och förlorade 2,7 procentenheter av sitt väljarstöd jämfört med föregående kommunalval. Centern i Finland fick totalt omkring 513 200 röster, vilket är 30 658 röster färre än år 2004.

Sannfinländarna ökade sitt väljarstöd mest av alla partier. Partiets väljarstöd är nu 5,4 procent, vilket är 4,5 procentenheter mer än i föregående kommunalval. Sannfinländarna fick 137 758 röster, dvs. rentav 116 341 fler röster än år 2004.

Gröna förbundet var också en av vinnarna i valet i och med att det nu blev landets fjärde största parti. Partiet fick 8,9 procent av rösterna och ökade andelen röster med 1,6 procentenheter.

Valdeltagandet var nu livligare än för fyra år sedan. Det uppgick till 61,3 procent, medan det år 2004 var 58,6 procent. Också antalet personer som förhandsröstat ökade i det här valet med 82 209. De förhandsröstande utgjorde 39,8 procent av alla väljare.

Väljarstödet för partierna i kommunalvalen 2008 och 2004, (%)

Övriga partier 2008; FKP, IP, KAP, FAP, SSP, KA,
Övriga partier 2004; LIB, PFF, FKP, YVP, KA, SKS, VSL, SI, AF, KAP

Källa: Valstatistik, Kommunalvalet 2008. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kimmo Moisio (09) 1734 3239, vaalit.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Tabeller

Tabeller i databaser

Kartor

Senast uppdaterad 6.11.2008

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kunnallisvaalit [e-publikation].
ISSN=2323-1092. 2008. Helsinki: Tilastokeskus [hänvisat: 8.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kvaa/2008/kvaa_2008_2008-11-06_tie_001_sv.html