Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 11.4.2017

Preliminär uppgift: Samlingspartiet det största partiet, Gröna förbundets väljarstöd ökade mest i kommunalvalet 2017

Samlingspartiet bevarade sin ställning som största parti i kommunalvalet för tredje gången i rad. Samlingspartiet fick 20,7 procent av rösterna, dvs. 1,2 procentenheter färre än i det föregående kommunalvalet. Samlingspartiet fick totalt 531 000 röster, dvs. 15 000 röster färre än år 2012. Antalet ledamöter som valdes in i kommunfullmäktige för Samlingspartiet sjönk med 240 fullmäktigeledamöter. Uppgifterna baserar sig på Statistikcentralens statistik över kommunalvalet 2017.

Partiernas väljarstöd i kommunalvalen 2008, 2012 och 2017, %

Partiernas väljarstöd i kommunalvalen 2008, 2012 och 2017, %
Övriga 2017: FKP, KAP, IP, Piratp., LIBE, EOP, Femin.p. och valmansföreningar
Övriga 2012: FKP, Piratp., IP, KAP, Förändr. 2011, FAP, KA, Frihetsp. och valmansföreningar,
Övriga 2008: FKP, IP, KAP, FAP, SSP, KA och valmnasföreningar

De tre största partiernas inbördes ordning ändrade inte i kommunalvalet 2017 jämfört med föregående val. SDP bevarade sin ställning som kommunalvalets näst största parti. Partiet fick 497 000 röster, dvs. 19,4 procent av rösterna, vilket är 0,2 procentenheter färre än i det förra valet. SDP fick 9 500 röster mer jämfört med kommunalvalet 2012.

Centern i Finland bevarade också sin ställning och var valets tredje största parti. Partiet fick totalt 450 000 röster, (17,5 procent av rösterna), vilket är 1,2 procentenheter och omkring 15 000 röster färre än i det förra kommunalvalet.

Valets största vinnare var Gröna förbundet, som fick 12,4 procent av rösterna och steg till fjärde största parti i kommunalvalet. Partiets andel av rösterna ökade med 3,9 procentenheter och antalet röster med 106 000 jämfört med föregående val. Partiet får över 200 kommunfullmäktigeledamöter fler än i föregående kommunalval.

Vänsterförbundet fick 8,8 procent av rösterna och ökade sin andel av rösterna med 0,8 procentenheter. Partiet fick 26 000 röster fler än i kommunalvalet år 2012.

Relativt sett förlorade Sannfinländarna flest röster. Partiet fick 8,8 procent av rösterna, vilket är 3,5 procentenheter och 81 000 röster färre än i det föregående valet. Partiet förlorade 420 mandat.

SFP:s andel av rösterna var 4,9 procent, dvs. 0,2 procentenheter fler än i det föregående valet.

Kristdemokraterna fick 4,1 procent av rösterna, dvs. 0,4 procentenheter fler än i valet 2012.

Valdeltagandet på samma nivå som i föregående kommunalval

Valdeltagandet i kommunalvalet 2017 var 58,8 procent, dvs. 0,5 procentenheter högre än i valet 2012. Valdeltagandet ökade mest i Helsingfors valkrets, där valdeltagandet ökade med 4,2 procentenheter från föregående kommunalval. Valdeltagandet ökade också i Egentliga Finlands, Birkalands, Nylands, Vasa, Tavastlands och Uleåborgs valkrets.

Livligast röstade man i Vasa valkrets, där 63,7 procent av de röstberättigade röstade. Livligare än genomsnittet röstade man också i Helsingfors (61,6 %), Egentliga Finlands (60,1 %), Birkalands (60,1 %) och Satakunta (59,9 %) valkretsar. Lägst var valdeltagandet i Savolax-Karelens valkrets, där 54,8 procent av de röstberättigade röstade.

Av kommunerna var valdeltagandet högst i Kinnula, där 82,6 procent av de röstberättigade röstade. Valdeltagandet var lägst i Kajana, av kommunens röstberättigade gav 49,3 procent sin röst i valet. Antalet röstberättigade uppgick till totalt 4 391 558 personer.

Valdeltagandet i Finland i kommunalvalen 1950-2017, %

Valdeltagandet i Finland i kommunalvalen 1950-2017, %

Valdeltagandet i kommunalvalen 1950-2017, %

År Totalt
1950 63,0
1953 71,3
1956 66,2
1960 74,8
1964 79,3
1968 76,7
1972 75,6
1976 78,5
1980 78,1
1984 74,0
1988 70,5
1992 70,9
1996 61,3
2000 55,9
2004 58,6
2008 61,2
2012 58,3
2017 58,8

Statistikcentralens valresultattjänster

Statistikcentralen publicerade före valet, 31.03.2017, en bakgrundsöversikt över kandidaterna i kommunalvalet. I den granskas bl.a. kandidaternas könsfördelning, ålder, härkomst, utbildning, sysselsättning, inkomstnivå och familjeställning jämfört med motsvarande uppgifter för de röstberättigade. Översikten kompletteras 27.04.2017 med bakgrundsuppgifter om de invalda.

Statistikcentralen öppnar 11.04.2017 en avgiftsfri webbtjänst med valkartor som tillhandahåller uppgifter om kommunalvalet på ett åskådligt sätt med hjälp av kartor och figurer. Teman är bland annat valdeltagande, det parti som fått flest röster, partiernas väljarstöd och förändringar i det samt de ungas, kvinnornas och de nya ledamöternas andel av alla invalda. Uppgifterna kan studeras på olika områdesnivåer: efter kommun, valkrets och i de största städerna efter röstningsområde. Kartornas uppgifter uppdateras med det fastställda valresultatet 21.4.2017.

Närmare uppgifter om valresultatet finns i Statistikcentralens PX-Web-databastjänst, där man kan göra egna statistiktabeller över valet. Databastabeller över de preliminära uppgifterna i kommunalvalet produceras 11.04.2017. Databastabeller över de fastställda resultaten publiceras 21.04.2017.

Webtjänsten med valkartor

Databastabeller


Källa: Kommunalvalet 2017, preliminär uppgift, Statistikcentralen

Förfrågningar: Sami Fredriksson 029 551 2696, Jaana Asikainen 029 551 3506, vaalit@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (341,4 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Kvalitetsbeskrivningar

Uppdaterad 11.04.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kommunalval [e-publikation].
ISSN=2323-1106. uppställning av kandidater och bakgrundsanalys av kandidater 2017. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 2.6.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kvaa/2017/02/kvaa_2017_02_2017-04-11_tie_001_sv.html