Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2. Bakgrundsfaktorer för röstberättigade i kommunalvalet 2021

Röst-
berättigade/
hela landet
Röstnings-
områden om
vilka alla
röstnings-
uppgifter
Ålder i snitt 50,9 50,7
Kön, män (%) 49,0 49,2
inkomster, median (e) 22 341,0 22 057,0
utbildning:
grundnivå (%)
24,2 24,2
utbildning:
andra stadiet (%)
42,6 44,0
utbildning:
lägsta högre nivå (%)
9,3 9,5
utbildning:
lägre högre nivå (%)
12,3 12,2
utbildning:
högre högskolenivå, forsk. (%)
11,3 9,9
sysselsatta (%) 52,6 52,2
arbetslösa (%) 5,6 5,8
studerande (%) 6,8 7,1
pensionärer (%) 30,4 30,5
Övriga ej arb. (%) 3,9 3,8
finskspråkiga (%) 88,1 89,6
svenskspråkiga (%) 4,6 4,2
övriga språk (%) 7,2 6,1
SDP, väljarstöd (%) 17,7 18,7
SAF, väljarstöd (%) 14,4 15,2
SAML, väljarstöd (%) 21,3 19,9
CENT, väljarstöd (%) 14,8 16,5
GRÖNA, väljarstöd (%) 10,5 9,6
VÄNST, väljarstöd (%) 7,9 7,8
SFP, väljarstöd (%) 4,9 4,4
KD, väljarstöd (%) 3,6 3,6
LIIK, väljarstöd (%) 1,5 1,1
Övriga, väljarstöd (%) 2,8 2,7

Källa: Kommunalvalet 2021, Översikt över röstningen, Statistikcentralen

Förfrågningar: Sami Fredriksson 029 551 2696, Jaana Asikainen 029 551 3506, vaalit@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 13.7.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kommunalval [e-publikation].
ISSN=2323-1106. bakgrundsanalys av kandidater och de invalda 2021, Tabellbilaga 2. Bakgrundsfaktorer för röstberättigade i kommunalvalet 2021 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kvaa/2021/05/kvaa_2021_05_2021-07-13_tau_002_sv.html