Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 20.6.2019

Mat och alkoholfria drycker en femtedel dyrare i Finland än i EU i genomsnitt

Enligt en prisjämförelse från år 2018 är konsumentpriserna på mat och alkoholfria drycker i Finland 20 procent högre än EU-genomsnittet. Inom EU är prisnivån högst i Danmark, där priset på en matkorg överstiger genomsnittet med 30 procent. Det förmånligaste EU-landet var Rumänien, där prisnivån för mat och alkoholfria drycker var omkring 35 procent under EU-genomsnittet. Priserna i jämförelsen är medelpriser för år 2018. Uppgifterna baserar sig på europeiska statistikbyrån Eurostats prisjämförelseprogram ECP (European Comparison Programme). Statistikcentralen har sammanställt Finlands prismaterial för jämförelsen.

Prisnivån på mat och alkoholfria drycker i Europa år 2018, EU28=100

Prisnivån på mat och alkoholfria drycker i Europa år 2018, EU28=100

Källa: Eurostat: Internationell prisjämförelse, Statistikcentralen

Förfrågningar: Harri Kananoja 029 551 3567, Tomi Liimatainen 029 551 3490, kvhintavertailu.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen

Publikationen i pdf-format (198,9 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 20.6.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Internationell prisjämförelse [e-publikation].
ISSN=1799-8387. 2018. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 23.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kvhv/2018/kvhv_2018_2019-06-20_tie_001_sv.html