Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Prisnivåindex för olika produktgrupper 2019, EU27=100

Stat Produktgrupp 1)
Total
prisnivå
för
privat
konsum-
tion
Livsmedel
och
alkoholfria drycker
Alkohol-
haltiga
drycker
och
tobak
Klä-
der
Skor El,
gas
och
andra
bränslen
Möbler och
inredningar, mattor
och andra
golvbelägg-
ningar
Hus-
håls-
appa-
rater
Fordon Kollektiv-
trafik
Post
och
kom-
muni-
kation
Hem-
elek-
tronik
Restau-
ranger
och
hotell
Schweiz 162 163 131 127 109 106 94 120 103 140 126 100 166
Island 154 140 213 136 139 70 115 135 121 145 100 134 176
Norge 149 157 236 123 126 88 109 114 131 156 124 111 166
Danmark 141 129 119 132 125 131 100 112 138 140 103 106 155
Irland 134 116 188 104 103 112 91 98 114 115 139 102 128
Luxemburg 131 124 96 109 98 81 124 116 97 78 119 108 123
Finland 127 119 157 115 121 93 103 105 106 122 89 104 133
Storbritannien 121 94 170 88 97 94 109 94 96 134 116 95 105
Sverige 121 114 131 118 113 110 102 114 91 106 117 108 133
Nederländerna 116 102 112 105 105 121 105 102 120 146 126 104 108
Belgien 115 112 112 104 105 110 108 105 101 112 147 104 122
Frankrike 114 115 126 106 111 103 105 106 102 111 97 111 123
Österrike 113 124 100 103 107 103 108 97 104 115 85 96 111
Tyskland 107 101 101 99 93 116 97 103 100 137 102 98 104
Italien 103 109 100 100 100 119 113 96 102 84 108 94 103
EU27 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Spanien 97 94 89 89 98 112 106 99 96 84 149 101 90
Cypern 90 106 94 96 95 101 96 108 85 102 90 107 94
Slovenien 88 96 82 100 92 87 86 104 88 103 116 102 85
Portugal 88 97 97 99 103 109 108 107 108 93 115 109 73
Malta 87 112 105 103 97 77 109 133 101 71 105 110 88
Grekland 87 104 101 96 100 88 93 97 92 83 166 105 87
Estland 85 96 99 110 106 70 88 88 86 66 66 99 95
Slovakien 81 96 81 102 96 82 78 96 82 60 89 97 83
Lettland 79 94 92 104 109 70 87 89 89 64 75 101 87
Tjeckien 75 84 79 98 94 92 81 95 86 55 102 93 64
Kroatien 71 96 83 93 92 64 77 102 92 89 92 106 81
Litauen 70 82 83 102 103 58 79 92 88 69 62 97 70
Ungern 65 85 75 81 100 53 75 88 85 70 84 98 62
Polen 60 70 74 93 89 67 75 84 84 60 46 90 75
Montenegro 57 79 74 88 101 52 63 96 85 58 83 102 57
Albanien 57 82 68 97 97 46 74 121 89 47 107 106 46
Serbien 57 78 62 94 96 47 65 97 86 66 66 113 51
Rumänien 55 66 74 82 91 54 70 94 86 53 52 97 54
Bosnia-Hercegovina 55 76 60 94 87 50 56 97 85 74 85 107 55
Bulgarien 53 78 62 79 71 56 49 100 87 51 70 92 45
Nordmakedonien 50 61 48 76 81 51 58 93 90 46 62 97 45
Turkiet 47 74 73 45 50 46 52 98 106 43 66 99 51
1) Produktgrupperna i publikationen täcker inte hela den privata konsumtionen

Källa: Eurostat: Internationell prisjämförelse, Statistikcentralen

Förfrågningar: Harri Kananoja 029 551 3567, Tomi Liimatainen 029 551 3490, kvhintavertailu.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jan Nokkala


Uppdaterad 22.6.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Internationell prisjämförelse [e-publikation].
ISSN=1799-8387. 2019, Tabellbilaga 1. Prisnivåindex för olika produktgrupper 2019, EU27=100 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 26.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kvhv/2019/kvhv_2019_2020-06-22_tau_001_sv.html