Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 10.6.2021

Kotimaan vesiliikenteen kuljetukset laskivat vuonna 2020

Kotimaan vesiliikenteessä tavaraliikenteen kuljetusten kokonaismäärä oli vuonna 2020 yhteensä 7,5 miljoonaa tonnia. Tämä kattaa sekä aluksilla kuljetetut tavarat että raakapuun uiton. Kuljetukset laskivat vuoteen 2019 verrattuna 29 prosenttia. Eniten kuljetettiin öljytuotteita, raakamineraaleja ja sementtiä sekä raakapuuta. Määrällisesti eniten kasvoivat kappaletavaran ja lannoitteiden kuljetus. Tavaroista 95 prosenttia kuljetettiin aluksilla ja loppu oli raakapuun uittoa. Tavaroiden lisäksi vuonna 2020 kotimaan vesiliikenteessä kuljetettiin 2,9 miljoonaa matkustajaa, joista sisävesillä 0,2 miljoonaa ja rannikolla 2,7 miljoonaa.

Kotimaan vesiliikenteessä aluksilla kuljetettu ja uitettu tavaramäärä vuosina 1980–2020

Kotimaan vesiliikenteessä aluksilla kuljetettu ja uitettu tavaramäärä vuosina 1980–2020

Tavaraliikenne aluksilla

Vuonna 2020 aluksilla kuljetettu kokonaismäärä oli 7,1 miljoonaa tonnia. Kuljetettu kokonaismäärä palasi poikkeuksellisen vilkkaan vuoden 2019 jälkeen edeltävien vuosien tasolle, laskua selittää eniten metallien ja metallituotteiden kuljetusten väheneminen. Kokonaismäärästä rannikolla kuljetettiin 93 prosenttia. Kuljetus on rannikkokuljetus, jos lähtö- tai määräsatama sijaitsee rannikolla. Edellisten vuosien tapaan eniten kuljetettiin öljytuotteita 3,5 miljoonaa tonnia. Seuraavaksi eniten kuljetettiin raakamineraaleja ja sementtiä sekä raakapuuta. Näiden molempien tavaralajien kuljetusmäärä kuitenkin laski verrattuna vuoteen 2019.

Taulukko 1. Kotimaan vesiliikenteessä aluksilla kuljetettu tavaramäärä tavaralajeittain vuosina 2018–2020

Tavaralaji Vuosi
2018 2019 2020
Yhteensä 7 265 619 10 148 201 7 096 948
Raakapuu 698 109 724 393 685 802
Sahatavara 4 071 4 259 7 727
Sellu, puuhioke, jätepaperi 919 2 491 2 398
Paperi 17 790 17 964 18 020
Vaneri, muut puulevyt 1 733 3 645 1 520
Malmit, rikasteet 132 720 103 162 99 166
Metallit, metallituotteet 694 226 2 346 376 10 821
Öljytuotteet 3 488 766 3 487 898 3 458 156
Kivihiili, koksi 368 460 209 126 37 836
Lannoitteet 162 148 152 097 183 169
Kemikaalit 66 316 138 537 105 904
Raakamineraalit, sementti 1 469 484 2 799 477 2 288 650
Vilja 1 980 7 136 8 048
Kappaletavara 156 197 149 835 182 863
Muu tavara 2 700 1 805 6 868

Kotimaan vesiliikenteen alusliikenteen kuljetussuorite oli 2,6 miljardia tonnikilometriä ja se laski edelliseen vuoteen verrattuna 0,5 miljardia tonnikilometriä. Kuljetussuoritteesta 96 prosenttia tuli alusliikenteestä ja alusliikenteen kuljetussuoritteesta 95 prosenttia tapahtui rannikolla.

Raakapuun uitto ja kuljetukset aluksilla

Kotimaan vesiliikenteessä kuljetettiin raakapuuta sekä uittamalla että aluksilla. Yhteensä raakapuuta kuljetettiin 1,05 miljoonaa tonnia. Uittamalla kuljetettiin 0,36 miljoonaa tonnia ja aluksilla 0,69 miljoonaa tonnia. Raakapuun kuljetukset laskivat 4 prosenttia verrattuna vuoteen 2019. Puuta uitettiin vuonna 2020 ainoastaan Vuoksen vesistöalueella.

Taulukko 2. Raakapuun kuljetus vuosina 2018–2020

Kuljetustapa Vuosi
2018 2019 2020
Uitto 330 000 372 011 363 221
Raakapuun aluskuljetukset 698 109 724 393 685 802
Raakapuun kuljetus yhteensä 1 028 109 1 096 404 1 049 023

Tavaraliikenne Ahvenanmaan ja Manner-Suomen välillä

Manner-Suomen ja Ahvenanmaan välisessä tavaraliikenteessä kuljetettiin tavaraa yhteensä 312 134 tonnia. Ahvenanmaalle tuotiin tavaraa yhteensä 124 416 tonnia ja sieltä vietiin tavaraa 187 718 tonnia. Kokonaisuudessaan Manner-Suomen ja Ahvenanmaan välisessä tavaraliikenteessä oli laskua edelliseen vuoteen verrattuna 38 890 tonnia, joka selittyy kaikkien tavaralajien kuljetusten vähenemisellä kappaletavaran vientiä lukuun ottamatta. Ahvenanmaalle tuotiin eniten kappaletavaraa, 85 781 tonnia ja öljytuotteita, 27 951 tonnia. Ahvenanmaalta vietiin eniten raakapuuta 120 858 tonnia, ja kappaletavaraa 58 249 tonnia.

Taulukko 3. Tavaraliikenne Ahvenanmaan ja Manner-Suomen välillä vuosina 2018–2020

Suunta ja tavaralaji Vuosi
2018 2019 2020
Tuonti Raakapuu - - -
Öljytuotteet 35 656 31 538 27 951
Kappaletavara 84 603 87 499 85 781
Muu tavara 23 893 18 247 10 684
Tuonti yhteensä 144 152 137 284 124 416
Vienti Raakapuu 12 878 157 175 120 858
Öljytuotteet 151 177 24
Kappaletavara 62 197 52 576 58 249
Muu tavara 6 733 13 554 8 587
Vienti yhteensä 81 959 223 482 187 718

Saimaan kanavan kuljetusten määrä

Saimaan kanavan kautta rekisteröitiin kuljetuksia kotimaan liikenteessä vuonna 2020 yhteensä 86 179 tonnia. Eniten kuljetettiin raakamineraaleja ja sementtiä, 66 214 tonnia, sekä kivihiiltä ja koksia 11 216 tonnia. Vuoteen 2019 verrattuna kuljetukset ovat kasvaneet 18 prosenttia. Myös vuonna 2019 eniten kuljetettiin raakamineraaleja ja sementtiä, 49 962 tonnia, ja kivihiiltä ja koksia, 20 826 tonnia.

Matkustajaliikenne

Kotimaan vesiliikenteessä kuljetettiin vuonna 2020 yhteensä 2,9 miljoonaa matkustajaa. Matkustajista 2,7 miljoonaa matkusti rannikolla ja 0,2 miljoonaa sisävesillä. Tilastoituihin kuljetuksiin sisältyvät sekä risteilyt että linja- ja yhteysalusliikenne. Eniten matkustajia oli Suomenlahden alueella, 1,7 miljoonaa ja samoin eniten henkilöliikennesuoritetta kertyi Suomenlahdella, 87 miljoonaa henkilökilometriä. Vallinneen pandemian seurauksena matkustajamäärä laski voimakkaasti erityisesti rannikolla, 41 prosenttia, sisävesillä lasku oli maltillisempaa ja matkustajamäärä laski 19 prosenttia vuoteen 2019 verrattuna. Kokonaismatkustajamäärä laski 40 prosenttia vuodesta 2019.

Taulukko 4. Kotimaan vesiliikenteessä kuljetetut matkustajat vuosina 2018 - 2020

Vesistöalue Vuosi
2018 2019 2020
Rannikolla ja sisävesillä yhteensä 4 616 156 4 754 780 2 872 142
Rannikolla yhteensä 4 382 248 4 523 960 2 685 494
Suomenlahti 3 044 188 3 197 655 1 697 448
Saaristomeri 261 406 231 820 219 668
Manner-Suomen ja Ahvenanmaan välinen liikenne 663 392 667 995 373 763
Ahvenanmaa 395 325 395 983 371 303
Selkämeri 3 953 .. 8 143
Perämeri 20 645 26 407 15 169
Sisävesillä yhteensä 233 908 230 820 186 648
Vuoksen vesistö 103 127 110 965 109 787
Kymijoen vesistö 32 413 29 372 13 136
Kokemäenjoen vesistö 70 303 .. ..
Pohjanmaan alue 2 305 .. ..
Oulujoen ja Pohj.-Suomen vesistöt 25 760 15 369 13 850
1)
1) .. = Tieto on salassapitosäännön alainen

Lähde: Liikenne ja matkailu, Tilastokeskus

Lisätietoja: Matti Kokkonen 029 551 3770, Olli Kajava 029 551 3531, matti.kokkonen@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Hannele Orjala

Julkaisu pdf-muodossa (203,0 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Laatuselosteet

Päivitetty 10.06.2021

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kotimaan vesiliikenne [verkkojulkaisu].
ISSN=2670-1952. 2020. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 13.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/kvliik/2020/kvliik_2020_2021-06-10_tie_001_fi.html