Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Kostnadsindex för fastighetsunderhåll 2020, 1:a kvartalet

Publicerad: 17.3.2020

Kostnaderna för fastighetsunderhåll steg med 1,4 procent på årsnivå

Korrigering 16.6.2020: Tabellbilagorna 1 och 2 har korrigerats. De korrigerade punkterna är markerade med rött.

Kostnaderna för fastighetsunderhåll steg med 1,4 procent under sista kvartalet 2019 jämfört med motsvarande period år 2018. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens kostnadsindex för fastighetsunderhåll 2015=100.

Årsförändringar av kostnadsindex för fastighetsunderhåll 2015=100 kvartalsvis, %

Årsförändringar av kostnadsindex för fastighetsunderhåll 2015=100 kvartalsvis, %

Källa: Kostnadsindex för fastighetsunderhåll 2015=100, Statistikcentralen

Förfrågningar: Martti Korhonen 029 551 3451, Eetu Toivanen 029 551 3331, info@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Publikationen i pdf-format (223,2 kB)

Tabeller

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 17.3. 2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kostnadsindex för fastighetsunderhåll [e-publikation].
ISSN=1799-4322. 4:e kvartalet 2019. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 13.7.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kyki/2019/04/kyki_2019_04_2020-03-17_tie_001_sv.html