Tämän tilaston uudet tiedot julkaistaan Lihantuotanto -tilaston sivuilla.

Kuvaus

Lihan kokonaistuotantotilasto on vuositilasto, joka kuvaa naudan-, sian-, lampaan-, siipikarjan-, ja hevosenlihan teurastusmääriä teurastamoissa ja maatiloilla. Tilaston tiedot perustuvat teurastamoilta kuukausittain kerättäviin tietoihin, maatilatutkimukseen ja nautarekisteriin.

Tilaston koko kuvaus.

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Lihan kokonaistuotanto [verkkojulkaisu].
Helsinki: Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus, Tike [viitattu: 18.9.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/likotu/meta.html