Nya uppgifter i denna statistik publiceras på sidan för Struktur- och bokslutsstatistik över företag.

Bokslutsstatistik över samfärdseln 2005

2005
Offentliggöranden