Tämän tilaston uudet tiedot julkaistaan Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto -tilaston sivuilla.

Liikenne 2009

Linja-auto- ja muu paikallisliikenne

Linja-autoliikennettä ja paikallisliikennettä harjoittavien yritysten liikevaihto oli 994 miljoonaa euroa vuonna 2009. Liikevaihto väheni noin 2,5 prosentilla edellisvuodesta. Toimialan lukuihin sisältyy nyt myös metro- ja raitiovaunuliikenne.

Koko toimialan käyttökate oli 8,4 prosenttia liiketoiminnan tuotoista. Käyttökate laski 1,1 prosenttiyksikköä edellisvuodesta. Nettotulos parani hiukan edellisvuodesta ollen 0,9 prosenttia liiketoiminnan tuotoista.

Linja-autoliikennettä ja paikallisliikennettä harjoittavien yritysten palveluksessa oli henkilöstöä yhteensä noin 11 600. Henkilöstön määrä väheni 700 työntekijällä vuodesta 2008.

Kuorma-autoliikenne

Kuorma-autoliikenteessä toimi 11 060 yritystä ja ammatinharjoittajaa vuonna 2009. Kuorma-autoliikenteen yhteenlaskettu liikevaihto oli 5,3 miljardia euroa vuonna 2009 ja laski 13,2 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Kuorma-autoyritykset työllistivät 39 100 henkilöä vuonna 2009. Kuorma-autoliikenteen henkilöstömäärä pieneni noin 3000 hengellä edellisvuodesta.

Kuorma-autoliikenteen käyttökate ja rahoitustulosprosentit pysyttelivät edellisvuoden tasolla, mutta nettotulos puolittui ollen 1,1 prosenttia liiketoiminnan tuotoista.

Kuorma-autoliikenteessä tyypillinen yritys on luonnollinen henkilö, joka harjoittaa elinkeinoaan toiminimellä tai ammatinharjoittajana ja työllistää alle 10 henkeä. Näissä omistaja ei maksa itselleen palkkaa. Tämän vuoksi koko toimialan kannattavuusluvut näyttävät ilman palkkakorjausta paremmilta kuin monilla muilla toimialoilla. Tilinpäätöstilaston laskennallinen palkkakorjaus on tehty vain näille alle 10 henkeä työllistäville ns. mikroyrityksille. Alla oleva kuvio havainnollistaa palkkakorjauksen vaikutusta ja palkattoman yrittäjätyöpanoksen merkitystä kuorma-autoliikenteen mikroyritysten kannattavuuteen.

Kuvio 1. Kuorma-autoliikenteen mikroyritysten kannattavuus

Kuvio 1. Kuorma-autoliikenteen mikroyritysten kannattavuus

Vesiliikenne

Päätoimintanaan vesiliikennettä harjoittavien yritysten liikevaihto oli 2,4 miljardia euroa vuonna 2009. Toimialan liikevaihto laski 13,7 prosenttia edellisvuodesta. Vesiliikenteen tärkeimmät alatoimialat olivat meriliikenteen henkilökuljetus ja tavarankuljetus. Yli 98 prosenttia liikevaihdosta kertyi näiltä toimialoilta. Liikevaihto päätoimialojen välillä jakaantui siten, että meriliikenteen tavarankuljetuksen osuus oli 58 prosenttia.

Kuvio 2. Vesiliikenteen liikevaihto ja investoinnit 2007 — 2009

Kuvio 2. Vesiliikenteen liikevaihto ja investoinnit 2007 — 2009

Vesiliikenteen käyttökate oli 5,4 prosenttia liiketoiminnan tuotoista, mikä on puolet heikompi kuin vuonna 2008. Nettotulosprosentti putosi lähes 5 prosenttiyksikköä ollen -0,6. Kokonaistulos oli kuitenkin myyntivoittojen ansiosta lähes ennallaan ja oli 1,9 prosenttia liiketoiminnan tuotoista.

Päätoimialojen välillä kehitys oli kuitenkin varsin erilainen. Meriliikenteen henkilökuljetusten liikevaihto väheni 10,4 prosenttia. Henkilökuljetusten käyttökateprosentti oli 3,1 ja nettotulos -0,4 prosenttia liiketoiminnan tuotoista. Vastaavasti tavaraliikenteessä liikevaihto putosi 16,0 prosenttia käyttökateprosentin ollessa 6,9 prosenttia ja nettotulosprosentti 0,0.

Varustamojen aineelliset nettoinvestoinnit olivat miinuksella 127 miljoonaa euroa. Edellisvuonna kalustoa hankittiin 369 miljoonalla. Vielä edellisvuonna alan investointitahti oli hyvää vauhtia parantumassa muutaman vuoden takaisesta pohjakosketuksesta, mutta nyt mentiin reilusti sukelluksiin. 1990-luvun huippuvuosina investoinnit saattoivat olla jopa puolet liikevaihdosta.

Huolinta ja rahtaus

Huolintayritysten liikevaihto oli 2,1 miljardia euroa, josta rahtien ja muiden ostettujen palvelujen osuus oli 1,1 miljardia euroa. Liikevaihto väheni 28,2 prosenttia edellisvuodesta. Kannattavuus heikkeni edelleen edellisvuodesta. Käyttökate oli 2,6 ja nettotulos 0,5 prosenttia liiketoiminnan tuotoista. Kokonaistulos painui 0,5 prosenttia miinukselle.

Lastinkäsittely

Lastinkäsittelyalan yritysten liikevaihto oli 577 miljoonaa euroa vuonna 2009. Liikevaihto laski edellisvuodesta vajaalla 13 prosentilla. Liikevaihdon laskiessa heikkeni myös kannattavuus. Käyttökate oli 3,8 ja nettotulos -4,3 prosenttia liiketoiminnan tuotoista. Käyttökate laski 0,6 ja nettotulos 1,2 prosenttiyksikköä edellisvuodesta.

Kuvio 3. Lastinkäsittelyn kannattavuus 2007– 2009

Kuvio 3. Lastinkäsittelyn kannattavuus 2007– 2009

Lähde: Liikenteen tilinpäätöstilasto 2009, Tilastokeskus

Lisätietoja: Rauno Viita (09) 1734 3381, rakenne.tilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds


Päivitetty 22.2.2011

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Liikenteen tilinpäätöstilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-5352. 2009, Liikenne 2009 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 19.9.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/litipa/2009/litipa_2009_2011-02-22_kat_001_fi.html