Nya uppgifter i denna statistik publiceras på sidan för Struktur- och bokslutsstatistik över företag.

Publicerad: 22.2.2011

Omsättningen minskade inom trafiken år 2009

Av näringsgrenarna inom transport ingår i publikationen busstrafik, lastbilstrafik, sjötransport, spedition och befraktning samt godshantering. Omsättningen för dessa näringsgrenar var totalt 11,4 miljarder euro år 2009.

Omsättning inom näringsgrenarna 2009, miljoner euro

Omsättning inom näringsgrenarna 2009, miljoner euro

Uppgifterna baserar sig på skatteförvaltningens näringsskattematerial. Uppgifterna har kompletteras med Statistikcentralens egen enkät och officiella bokslutsuppgifter.


Källa: Trafikens bokslutsstatistik 2009, Statistikcentralen

Förfrågningar: Rauno Viita (09) 1734 3381

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 22.2.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Bokslutsstatistik över samfärdseln [e-publikation].
2009. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 17.11.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/litipa/2009/litipa_2009_2011-02-22_tie_001_sv.html