Tämän tilaston uudet tiedot julkaistaan Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto -tilaston sivuilla.

Liikenne 2012

Linja-autoliikenne

Linja-autoliikennettä harjoittavien yritysten liikevaihto oli 1 139 miljoonaa euroa vuonna 2012. Liikevaihto kasvoi noin 4,6 prosentilla edellisvuodesta.

Koko toimialan käyttökate oli 7,7 prosenttia liiketoiminnan tuotoista eli sama kuin vuotta aiemmin. Nettotuloksella mitattuna kannattavuus parani 0,4 prosenttiyksiköllä edellisvuodesta ollen 1,3 prosenttia liiketoiminnan tuotoista.

Linja-autoliikennettä harjoittavien yritysten palveluksessa oli henkilöstöä yhteensä noin 11 500. Henkilöstön määrä laski sadalla vuodesta 2011.

Kuorma-autoliikenne

Kuorma-autoliikenteessä toimi 10 500 yritystä ja ammatinharjoittajaa vuonna 2012. Kuorma-autoliikenteen yhteenlaskettu liikevaihto oli 5,9 miljardia euroa vuonna 2012 ja se kasvoi 4,4 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Kuorma-autoyritykset työllistivät 38 400 henkilöä vuonna 2011. Kuorma-autoliikenteen henkilöstömäärä pieneni 1000 hengellä edellisvuodesta.

Kuorma-autoliikenteen käyttökate- ja rahoitustulos- ja nettotulosprosentit laskivat hieman edellisvuoden tasosta, mutta kokonaistulos oli sama kuin edellisvuonna ollen 1,5 prosenttia liiketoiminnan tuotoista.

Kuorma-autoliikenteessä tyypillinen yritys on luonnollinen henkilö, joka harjoittaa elinkeinoaan toiminimellä tai ammatinharjoittajana ja työllistää alle 10 henkeä. Näissä omistaja ei maksa itselleen palkkaa. Tämän vuoksi koko toimialan kannattavuusluvut näyttävät ilman palkkakorjausta paremmilta kuin monilla muilla toimialoilla. Tilinpäätöstilaston laskennallinen palkkakorjaus on tehty vain näille alle 10 henkeä työllistäville ns. mikroyrityksille. Alla oleva kuvio havainnollistaa palkkakorjauksen vaikutusta ja palkattoman yrittäjätyöpanoksen merkitystä kuorma-autoliikenteen mikroyritysten kannattavuuteen

Kuvio 1. Kuorma-autoliikenteen mikroyritysten kannattavuus

Kuvio 1. Kuorma-autoliikenteen mikroyritysten kannattavuus

Vesiliikenne

Päätoimintanaan vesiliikennettä harjoittavien yritysten liikevaihto oli 2,7 miljardia euroa vuonna 2012. Toimialan liikevaihto kasvoi 1,5 prosenttia edellisvuodesta. Vesiliikenteen tärkeimmät alatoimialat voidaan ryhmitellä henkilökuljetukseen ja tavarankuljetukseen. Liikevaihto päätoimialojen välillä jakaantui siten, että meriliikenteen tavarankuljetuksen osuus oli 59 prosenttia ja henkilökuljetuksen osuus 41.

Kuvio 2. Vesiliikenteen liikevaihto ja aineelliset investoinnit

Kuvio 2. Vesiliikenteen liikevaihto ja aineelliset investoinnit

Vesiliikenteen käyttökate oli 5,5 prosenttia liiketoiminnan tuotoista, mikä on 1,1 prosenttiyksikköä alempi kuin vuonna 2011. Nettotulosprosentti oli 1,4 prosenttia miinuksella. Kokonaistulos oli vastaavasti -0,9 prosenttia liiketoiminnan tuotoista.

Päätoimialojen välillä kehitys oli kuitenkin varsin erilainen. Meriliikenteen henkilökuljetusten liikevaihto kasvoi 2,2 prosenttia. Henkilökuljetusten käyttökateprosentti oli 1,3 ja nettotulos -4,1 prosenttia liiketoiminnan tuotoista. Vastaavasti tavaraliikenteessä liikevaihto kasvoi 1,0 prosenttia käyttökateprosentin ollessa 8,4 prosenttia ja nettotulosprosentti 0,5. Henkilökuljetusten yli 3 prosenttiyksikön kannattavuuden notkahdus johtui toimintakulujen kasvusta.

Varustamojen aineelliset nettoinvestoinnit olivat 12 miljoonaa euroa. Edellisvuonna nettoinvestoinnit olivat 255 miljoonaa euroa. Nettoinvestoinnit olivat siten vain 0,4 prosenttia liikevaihdosta. 1990-luvun huippuvuosina ne saattoivat olla jopa puolet liikevaihdosta.

Huolinta ja rahtaus

Huolintayritysten liikevaihto oli 2,6 miljardia euroa, josta rahtien ja muiden ulkopuolisilta ostettujen palvelujen osuus oli 1,3 miljardia euroa. Toimialan liikevaihto oli saman suuruinen kuin edellisvuonna. Kannattavuus parani edelleen. Käyttökate oli 2,8 ja nettotulos 1,9 prosenttia liiketoiminnan tuotoista. Kokonaistuloskin oli 2,3 prosenttia plussalla.

Lastinkäsittely

Lastinkäsittelyalan yritysten liikevaihto oli 655 miljoonaa euroa vuonna 2012. Liikevaihto kasvoi edellisvuoden kovan kasvun jälkeen vielä 0,9 prosenttia. Liikevaihdon kasvun hidastuessa myös kannattavuuskehitys sakkasi. Käyttökate oli 6,6 ja nettotulos 0,0 prosenttia liiketoiminnan tuotoista. Käyttökate heikkeni 1,2 ja nettotulos 1,1 prosenttiyksikköä edellisvuodesta.

Kuvio 3. Lastinkäsittelyn kannattavuus

Kuvio 3. Lastinkäsittelyn kannattavuus

Lähde: Liikenteen tilinpäätöstilasto 2012, Tilastokeskus

Lisätietoja: Rauno Viita 09 1734 3381, rakenne.tilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala


Päivitetty 13.2.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Liikenteen tilinpäätöstilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-5352. 2012, Liikenne 2012 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 21.10.2019].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/litipa/2012/litipa_2012_2014-02-13_kat_001_fi.html