Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 29.6.2006

Kreditbeståndet 200 miljarder euro i slutet av år 2005

Det kreditbestånd som beviljats av de inhemska finansiella företagen och försäkringsföretagen, staten och socialskyddsfonderna uppgick i slutet av år 2005 till totalt 200 miljarder euro. Kreditbeståndet ökade med 10 procent under året. Också lyftandet av nya krediter visade en ökning på 10 procent under år 2005. Nya krediter lyftes för totalt 139 miljarder euro i fjol. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över kreditbeståndet.

Beståndet av krediter till allmänheten var i slutet av år 2005 totalt 134 miljarder euro, dvs. 10 procent större än året innan. De nya krediterna till allmänheten ökade till 68 miljarder euro, dvs. med 18 procent från föregående år. Krediterna till allmänheten omfattar inte kreditgivningen mellan de finansiella företagen och försäkringsföretagen, staten och socialskyddsfonderna, krediter som förmedlas ur statens medel eller krediter till utlandet.

Utvecklingen av kreditbeståndet och beståndet av krediter till allmänheten åren 1985-2005, förändring från året innan, %

Kaikki luoto = Alla krediter
Yleisöluoto = Krediter till allmänheten

Källa: Kreditbeståndet 2005. Statistikcentralen.

Förfrågningar: Susanna Laine (09) 1734 3539, rahoitusmarkkinat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 29.6.2006

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kreditbeståndet [e-publikation].
ISSN=2342-2610. 4:e kvartalet 2005. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 18.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/lkan/2005/04/lkan_2005_04_2006-06-29_tie_001_sv.html