Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 4.7.2006

Kreditbeståndet inom företagsverksamheten 49 miljarder euro i slutet av mars

Det kreditbestånd som de inhemska finansiella företagen och försäkringsföretagen, staten och socialskyddsfonderna beviljar för företagsverksamhet, dvs. icke-finansiella företag och näringsidkarhushåll, var i slutet av det första kvartalet år 2006 49,4 miljarder euro, dvs. 4 procent större än i slutet av motsvarande kvartal året innan. Jämfört med slutet av år 2005 steg kreditbeståndet för företagsverksamheten med något under en procent, dvs. med 416 miljoner euro. Under kvartalet lyftes nya krediter avsedda för företagsverksamhet för något under 8 miljarder euro, vilket är 16 procent mer än under motsvarande kvartal föregående år. Hela det kreditbestånd som beviljas av finansiella företag och försäkringsföretag, staten och socialskyddsfonder uppgick i slutet av det första kvartalet år 2006 till totalt 202 miljarder euro. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över kreditbeståndet.

Kreditbeståndet inom företagsverksamheten i slutet av kvartalet och de nya kredit för företagsverksamhet som lyfts under kvartalet, i miljarder euro

År Kvartal Kreditbestånd Nya krediter
2006 I 49,4 7,8
2005 IV 49,0 9,2
III 48,8 7,0
II 48,5 9,2
I 47,6 6,7
2004 IV 47,0 8,1
III 46,9 6,1
II 47,2 7,5
I 46,5 7,2
2003 IV 45,5 7,7
III 45,0 5,9
II 44,8 7,6
I 44,5 7,5
2002 IV 43,8 8,3
III 43,3 6,7
II 42,2 9,0
I 42,5 7,4

Källa: Kreditbestånd, 1:a kvartalet 2006. Statistikcentralen

Förfrågningar: Susanna Laine (09) 1734 3539, rahoitusmarkkinat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 4.7.2006

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kreditbeståndet [e-publikation].
ISSN=2342-2610. 1:a kvartalet 2006. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 18.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/lkan/2006/01/lkan_2006_01_2006-07-04_tie_001_sv.html