Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 8.9.2006

Kreditbeståndet 208 miljarder euro i slutet av juni

Det kreditbestånd som de finansiella företagen och försäkringsföretagen, staten och socialskyddsfonderna beviljar var i slutet av det andra kvartalet år 2006 totalt 208 miljarder euro. Jämfört med slutet av motsvarande kvartal året innan steg kreditbeståndet med drygt 10 procent. Från slutet av föregående kvartal steg kreditbeståndet med något under 3 procent. Under det andra kvartalet i år lyftes nya krediter för totalt något under 37 miljarder euro. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över kreditbeståndet.

Kreditbeståndet till allmänheten var i slutet av juni totalt 140 miljarder euro, dvs. nästan 10 procent större än under slutet av motsvarande kvartal året innan och drygt 3 procent större än i slutet av föregående kvartal. Under kvartalet lyftes nya krediter till allmänheten för något under 19 miljarder euro. Till krediter till allmänheten räknas inte inbördes kreditgivning mellan de finansiella företagen och försäkringsföretagen, staten och socialskyddsfonderna, inte heller krediter som getts för att förmedlas från statens medel eller krediter som beviljats till utlandet.

Utvecklingen av kreditbeståndet och kreditbeståndet till allmänheten efter kvartal åren 2003-2006, förändring från motsvarande kvartal året innan, %

Källa: Kreditbeståndet, 2:a kvartalet 2006. Statistikcentralen

Förfrågningar: Susanna Laine (09) 1734 3539, rahoitusmarkkinat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 8.9.2006

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kreditbeståndet [e-publikation].
ISSN=2342-2610. 2:a kvartalet 2006. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 18.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/lkan/2006/02/lkan_2006_02_2006-09-08_tie_001_sv.html