Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 23.3.2007

Kreditbeståndet 216 miljarder euro i slutet av år 2006

Det kreditbestånd som beviljas av de inhemska finansiella företagen och försäkringsföretagen, staten och socialskyddsfonderna var totalt 216 miljarder euro i slutet av år 2006. Kreditbeståndet ökade med 8 procent under år 2006. I fjol lyftes nya krediter för totalt 139 miljarder euro, dvs. lika mycket som året innan. Uppgifterna framgår av de preliminära uppgifterna i Statistikcentralens statistik över kreditbeståndet.

Beståndet av krediter till allmänheten uppgick i slutet av år 2006 till 147 miljarder euro, dvs. 10 procent mer än året innan. Volymen av nya krediter till allmänheten steg till 71 miljarder euro, dvs. med 5 procent från föregående år. Till krediter till allmänheten räknas inte inbördes kreditgivning mellan de finansiella företagen och försäkringsföretagen, staten och socialskyddsfonderna, inte heller krediter som getts för att förmedlas från statens medel eller krediter som beviljats till utlandet.

Utvecklingen av kreditbeståndet och lyftandet av nya krediter 1990-2006*, förändring från året innan, %

Hushållens kreditbestånd 78 miljarder euro

Hushållens krediter uppgick i slutet av år 2006 till totalt 78 miljarder euro, dvs. 13 procent mer än året innan. Hushållen lyfte nya krediter för 35 miljarder euro under året, dvs. 6 procent mer än år 2005.

Av hushållens krediter uppgick krediterna för faktiskt boende till 54 miljarder, något under 2 miljarder var krediter för fritidsbostäder, något under 11 miljarder konsumtionskrediter och drygt en miljard studielån. Beståndet av faktiska bostadslån ökade med 12 procent och av konsumtionskrediter med 13 procent under året. Hushållens nya krediter för faktiskt boende ökade med 4 procent och deras nya konsumtionskrediter med 9 procent jämfört med året innan.

Kreditbeståndet inom företagsverksamhet ökade något

Kreditbeståndet för företagsverksamhet, dvs. företagen och näringsidkarhushållen, uppgick i slutet av år 2006 till 51 miljarder euro, drygt 4 procent mer än året innan. Företagen och näringsidkarhushållen lyfte nya krediter på totalt 33 miljarder euro under år 2006, vilket är drygt 3 procent mer än året innan.

Den största kredittagarnäringsgrenen var i likhet med tidigare år näringsgrenen "fastighets-, uthyrnings- och forskningsverksamhet, företagstjänster", vars krediter uppgick till 18 miljarder euro, dvs. drygt en tredjedel av alla krediter inom företagsverksamheten. Den näststörsta var industrin, vars krediter uppgick till 10 miljarder euro, dvs. en femtedel av krediterna för företagsverksamhet.

Källa: Kreditbeståndet 2006, 4:e kvartalet, preliminära uppgifter. Statistikcentralen

Förfrågningar: Susanna Laine (09) 1734 3539, rahoitusmarkkinat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Offentliggöranden
Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 23.3.2007

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kreditbeståndet [e-publikation].
ISSN=2342-2610. 4:e kvartalet 2006. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 18.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/lkan/2006/04/lkan_2006_04_2007-03-23_tie_001_sv.html