Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 19.6.2007

Kreditbeståndet 216 miljarder euro i slutet av år 2006, slutliga uppgifter

Det kreditbestånd som beviljas av de inhemska finansiella företagen och försäkringsföretagen, staten och socialskyddsfonderna var totalt 216 miljarder euro i slutet av år 2006. Kreditbeståndet ökade med 8 procent under året. I fjol lyftes nya krediter för totalt 139 miljarder euro, dvs. lika mycket som året innan. De nya krediterna ökade inom alla kredittagarsektorer förutom inom den offentliga sektorn och utlandet. Nya krediter som lyftes utomlands minskade med 19 procent. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över kreditbeståndet.

Beståndet av krediter till allmänheten uppgick i slutet av år 2006 till totalt 147 miljarder euro, dvs. 10 procent mer än året innan. Volymen av nya krediter till allmänheten steg till 71 miljarder euro, dvs. med 5 procent från föregående år. Till krediter till allmänheten räknas inte inbördes kreditgivning mellan de finansiella företagen och försäkringsföretagen, staten och socialskyddsfonderna, inte heller krediter som getts för att förmedlas från statens medel eller krediter som beviljats till utlandet.

Utvecklingen av kreditbeståndet och lyftandet av nya krediter åren 1990-2006, förändring från året innan, %

Hushållens kreditbestånd 78 miljarder euro

Hushållens krediter uppgick i slutet av år 2006 till totalt 78 miljarder euro, dvs. 13 procent mer än året innan. Hushållen lyfte nya krediter för 35 miljarder euro under året, dvs. 6 procent mer än år 2005.

Av hushållens krediter uppgick krediterna för faktiskt boende till 55 miljarder, något under 2 miljarder var krediter för fritidsbostäder, något under 11 miljarder konsumtionskrediter och drygt en miljard studielån. Beståndet av faktiska bostadslån ökade med 14 procent och av konsumtionskrediter med 7 procent under året. Hushållens nya krediter för faktiskt boende ökade med 4 procent och deras nya konsumtionskrediter med 9 procent jämfört med året innan.

Kreditbeståndet inom företagsverksamhet ökade något

Kreditbeståndet för företagsverksamhet, dvs. företagen och näringsidkarhushållen, uppgick i slutet av år 2006 till 51 miljarder euro, drygt 4 procent mer än året innan. Företagen och näringsidkarhushållen lyfte nya krediter på totalt 33 miljarder euro under år 2006, vilket är 4 procent mer än året innan.

Den största kredittagarnäringsgrenen var i likhet med tidigare år näringsgrenen "fastighets-, uthyrnings- och forskningsverksamhet", vars krediter uppgick till mer än 18 miljarder euro, dvs. drygt en tredjedel av alla krediter inom företagsverksamheten. Den näststörsta var industrin, vars krediter uppgick till 10 miljarder euro.

Inhemska inlåningsbanker den största kreditgivarsektorn

I slutet av år 2006 uppgick krediter som beviljats av inhemska inlåningsbanker till 119 miljarder euro, dvs. till mer än 55 procent av hela kreditbeståndet. Inhemska affärsbankers andel av hela kreditgivningen var 82 miljarder, andelsbankernas 31 miljarder och sparbankernas 7 miljarder euro.

 

Källa: Kreditbeståndet 2006. Statistikcentralen

Förfrågningar: Olli Kannas (09) 1734 3539, Kerttu Helin (09) 1734 3354, rahoitusmarkkinat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 19.6.2007

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kreditbeståndet [e-publikation].
ISSN=2342-2610. 4:e kvartalet 2006. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 18.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/lkan/2006/04/lkan_2006_04_2007-06-19_tie_002_sv.html