Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Publicerad: 4.7.2007

Kreditbeståndet 218 miljarder euro i slutet av mars

Korrigerad 9.7.2007. Uppgifterna om hushållens konsumtionskreditbestånd har korrigerats.

Det kreditbestånd som beviljats av de inhemska finansiella företagen och försäkringsföretagen, staten och socialskyddsfonderna var 218 miljarder euro i slutet av det första kvartalet år 2007, dvs. 8 procent större än i slutet av motsvarande kvartal året innan. Jämfört med slutet av år 2006 ökade kreditbeståndet med en procent, dvs. med 2,2 miljarder euro. Under det första kvartalet lyftes nya krediter för totalt 38 miljarder euro. Jämfört med det föregående kvartalet ökade antalet nya krediter med drygt 5 procent. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över kreditbeståndet.

Kreditbeståndet till allmänheten var i slutet av mars totalt 150 miljarder euro, dvs. 10 procent större än året innan och drygt 2 procent mer än i slutet av föregående kvartal. Under kvartalet lyftes nya krediter till allmänheten för 18 miljarder euro, dvs. drygt 7 procent mindre än under föregående kvartal. Till krediter till allmänheten räknas inte inbördes kreditgivning mellan de finansiella företagen och försäkringsföretagen, staten och socialskyddsfonderna, inte heller krediter som getts för att förmedlas från statens medel eller krediter som beviljats till utlandet.

Kreditbeståndet för företagsverksamhet, dvs. företagen och näringsidkarhushållen, uppgick i slutet av det första kvartalet år 2007 till 53 miljarder euro, dvs. drygt 6 procent mer än året innan och något under 3 procent mer än i slutet av föregående kvartal. För företagsverksamhet lyftes nya krediter för mer än 9 miljarder euro under kvartalet, vilket är 18 procent mer än under motsvarande kvartal året innan.

Utvecklingen av kreditbeståndet och kreditbeståndet till allmänheten efter kvartal åren 2003-2007, förändring från motsvarande kvartal året innan, %

Hushållens bestånd av bostadskrediter 58 miljarder euro

Hushållens krediter uppgick i slutet av det första kvartalet år 2007 till totalt 80 miljarder euro, dvs. något under 13 procent mer än i slutet av motsvarande kvartal året innan och drygt 2 procent mer än under slutet av föregående kvartal. Hushållen lyfte nya krediter för något under 9 miljarder euro under kvartalet, vilket är 12 procent mer än under det första kvartalet året innan och något under 4 procent mindre än i slutet av år 2006.

Av hushållens krediter var 58 miljarder euro bostadskrediter av vilka drygt 56 miljarder euro uppgick till krediter för faktiskt boende och 1,7 miljarder euro till krediter för fritidsbostäder. I slutet av kvartalet hade hushållen 14 procent mer bostadskrediter än året innan och drygt 2 procent mer än i slutet av föregående kvartal. Hushållen lyfte nya krediter för något under 5 miljarder euro under kvartalet, vilket är drygt 19 procent mer än under motsvarande kvartal året innan, men något under 3 procent mindre än i slutet av år 2006.

Beståndet av hushållens konsumtionskrediter uppgick i slutet av kvartalet totalt till 12 1) miljarder euro. Hushållens egentliga konsumtionskrediter uppgick till 10,7 1)miljarder euro och studielånen till 1,4 miljarder euro. I slutet av kvartalet hade hushållen drygt 4 1) procent mer konsumtionskrediter som året innan, men nästan lika mycket 1) än i slutet av år 2006. Hushållen lyfte nya konsumtionskrediter för 2,7 miljarder euro under kvartalet, vilket är 3 procent mer än året innan.

Hushållens nya bostadskrediter efter användningssyfte kvartalsvis åren 2002-2007, md euro

1) Korrigerad 9.7.2007

Källa: Kreditbeståndet, 1:a kvartalet 2007. Statistikcentralen

Förfrågningar: Olli Kannas (09) 1734 3539, Kerttu Helin (09) 1734 3330, rahoitusmarkkinat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Päivitetty 9.7.2007

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kreditbeståndet [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-2610. 1:a kvartalet 2007. Helsinki: Statistikcentralen [viitattu: 18.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/lkan/2007/01/lkan_2007_01_2007-07-04_tie_001_sv.html