Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 5.12.2007

Hushållens bestånd av bostadskrediter 62 miljarder euro i slutet av september

Beståndet av bostadslån för hushåll som lyfts för egentligt boende uppgick i slutet av det tredje kvartalet år 2007 till totalt något under 61 miljarder euro. Kreditbeståndet för hushållens fritidsbostäder var därutöver något under 2 miljarder euro. Under kvartalet lyfte hushållen nya bostadslån för totalt något under 6 miljarder euro. Hushållens totala bestånd av bostadskrediter ökade med något under 14 procent från slutet av motsvarande kvartal året innan och med 3 procent jämfört med det andra kvartalet år 2007. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över kreditbeståndet.

Hushållens bestånd av bostadskrediter och nya bostadskrediter (inkl. fritidsbostäder) per kvartal åren 2002-2007, md euro

Beståndet av hushållens konsumtionskrediter1) uppgick i slutet av september till något under 13 miljarder euro. Av konsumtionskrediterna var 11,5 miljarder euro egentliga konsumtionskrediter och 1,4 miljarder euro studielån. Beståndet av egentliga bostadskrediter ökade med 2 procent jämfört med det andra kvartalet år 2007. Under kvartalet lyfte hushållen nya konsumtionskrediter för totalt något under 3 miljarder euro.

Kreditbeståndet totalt 221 miljarder euro

Det kreditbestånd som beviljas av de finansiella företagen och försäkringsföretagen, staten och socialskyddsfonderna var totalt drygt 221 miljarder euro i slutet av september. Kreditbeståndet steg med 4 procent jämfört med motsvarande kvartal året innan. Jämfört med slutet av föregående kvartal ökade kreditbeståndet med 700 miljoner euro. Under det tredje kvartalet i år lyftes nya krediter för totalt 39 miljarder euro.

Kreditbeståndet till allmänheten var i slutet av september totalt drygt 157 miljarder euro, dvs. mer än 10 procent större än i slutet av motsvarande kvartal året innan och drygt 2 procent mer än i slutet av föregående kvartal. Under kvartalet lyftes nya krediter till allmänheten för drygt 18 miljarder euro. Till krediter till allmänheten räknas inte inbördes kreditgivning mellan de finansiella företagen och försäkringsföretagen, staten och socialskyddsfonderna, inte heller krediter som getts för att förmedlas från statens medel eller krediter som beviljats till utlandet.

Utvecklingen av kreditbeståndet och kreditbeståndet till allmänheten efter kvartal åren 2003-2007, förändring från motsvarande kvartal året innan, %

Kreditbeståndet för företagsverksamhet, dvs. företagen och näringsidkarhushållen, uppgick i slutet av det tredje kvartalet år 2007 till drygt 54 miljarder euro, dvs. över 8 procent mer än året innan och något under 2 procent mer än i slutet av föregående kvartal. Under kvartalet lyftes nya krediter för företagsverksamhet för något under 9 miljarder euro.

Uppgifterna för det första och andra kvartalet 2007 har preciserats. De preciserade uppgifterna är understreckade i tabellerna och figurerna.

1) Det förekommer skillnader mellan Statistikcentralens och Finlands Banks konsumtionskreditbestånd. Det beror på att det i Statistikcentralens siffror ingår förutom kreditinstitut också övriga finansinstitut inom kreditgivarsektorn. Dessutom ingår inte alla konto- och kortkrediter i Statistikcentralens bestånd av konsumtionskrediter. Ändamålsklassificeringen harmoniseras till att motsvara Finlands Banks statistik fr.o.m. uppgifterna för det första kvartalet år 2008.

Källa: Kreditbeståndet, 3:e kvartalet 2007. Statistikcentralen

Förfrågningar: Olli Kannas (09) 1734 3539, Kerttu Helin (09) 1734 3330, rahoitusmarkkinat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 5.12.2007

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kreditbeståndet [e-publikation].
ISSN=2342-2610. 3:e kvartalet 2007. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 18.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/lkan/2007/03/lkan_2007_03_2007-12-05_tie_001_sv.html