Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 27.3.2008

Kreditbeståndet 227 miljarder euro i slutet av år 2007

Det kreditbestånd som beviljas av de inhemska finansiella företagen och försäkringsföretagen, staten och socialskyddsfonderna var totalt 227 miljarder euro i slutet av år 2007. Kreditbeståndet ökade med 5 procent under år 2007. Tillväxttakten dämpades med tre procentenheter jämfört med året innan. I fjol lyftes nya krediter för totalt 159 miljarder euro, dvs. 15 procent mer än året innan. Uppgifterna framgår av de preliminära uppgifterna i Statistikcentralen statistik över kreditbeståndet.

Beståndet av krediter till allmänheten uppgick i slutet av år 2007 till totalt 162 miljarder euro, dvs. 10 procent mer än året innan. Volymen av nya krediter till allmänheten steg till 79 miljarder euro, dvs. med 11 procent från föregående år. Krediter till allmänheten omfattar inte inbördes kreditgivning mellan de finansiella företagen och försäkringsföretagen, staten och socialskyddsfonderna, inte heller krediter som getts för att förmedlas från statens medel eller krediter som beviljats till utlandet.

Hushållens krediter ökade fortfarande kraftigt

Hushållens kreditbestånd ökade med 11 procent under år 2007 och uppgick i slutet av året till något under 87 miljarder euro. Därav var 64 miljarder euro bostadslån och lån för fritidsbostäder samt 13 miljarder euro konsumtionskrediter1 och studielån. År 2007 lyfte hushållen nya krediter för totalt 37 miljarder euro, drygt fem procent mer än året innan.

Hushållens bestånd av bostadslån ökade fortfarande stadigt, men ökningen blev långsammare i slutet av år 2007. Beståndet ökade med 13 procent under året. Den allmänna ökningen av räntenivån har förmodligen för sin del påverkat tillväxttakten för hushållens bestånd av bostadslån. Också lyftandet av nya bostadslån har säsongrensat minskat något jämfört med kredittoppen i början av år 2007. Under år 2007 lyfte hushållen dock bara något under tio procent fler nya bostadslån än föregående år, dvs. drygt 22 miljarder euro.

Utveckling av hushållens bestånd av bostadslån och nya bostadslån (inkl. fritidsbostäder) 1/2001-4/2007*

Företagsverksamhetens och den offentliga sektorns krediter ökade

Kreditbeståndet för företagsverksamhet, dvs. företagens och näringsidkarhushållens kreditbestånd, uppgick i slutet av år 2007 till något under 56 miljarder euro, dvs. drygt 9 procent mer än året innan. Under år 2007 lyftes nya krediter för företagsverksamhet till ett belopp av 39 miljarder euro, dvs. 17 procent mer än föregående år.

Den offentliga sektorns kreditbestånd uppgick i slutet av år 2007 till drygt 11 miljarder euro, dvs. 8 procent mer än året innan. Statsförvaltningens kreditbestånd ökade med 9 procent under året. Kommunernas kreditbestånd ökade för sin del med sju procent under året.

Uppgifterna för de tre första kvartalen 2007 har preciserats. Alla uppgifter som ändrats i detta offentliggörandes tabeller och figurer är understreckade.

1) Skillnader finns mellan Statistikcentralens och Finlands Banks konsumtionskreditbestånd, vilket beror på att Statistikcentralens siffror för kreditgivarsektorn inkluderar både kreditinstitut och övriga finansinstitut. Dessutom ingår inte alla konto- och kortkrediter i Statistikcentralens bestånd av konsumtionskrediter. Ändamålsklassificeringen harmoniseras till att motsvara Finlands Banks statistik fr.o.m. uppgifterna för det första kvartalet år 2008.

Källa: Kreditbeståndet 2007, 4:e kvartalet, preliminära uppgifter. Statistikcentralen

Förfrågningar: Olli Kannas (09) 1734 3539, Kerttu Helin (09) 1734 3330, rahoitusmarkkinat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Offentliggöranden
Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 27.3.2008

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kreditbeståndet [e-publikation].
ISSN=2342-2610. 4:e kvartalet 2007. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 18.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/lkan/2007/04/lkan_2007_04_2008-03-27_tie_001_sv.html