Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 19.9.2008

Kreditbeståndet i hushållen 91 miljarder euro i slutet av juni

Beloppet av de krediter som inhemska finansiella företag och försäkringsföretag, staten och socialskyddsfonder beviljar hushållen var totalt något under 91 miljarder euro i slutet av det andra kvartalet år 2008. Av beloppet var drygt 67 miljarder euro bostadslån och lån för fritidsbostäder samt drygt 14 miljarder euro konsumtionskrediter och studielån. Hushållens kreditbestånd ökade med 10 procent jämfört med slutet av motsvarande kvartal året innan. Den årliga ökningen av hushållens bestånd av bostadslån avtog till 11 procent under det andra kvartalet år 2008. Senast var den årliga tillväxttakten för hushållens bestånd av bostadskrediter så här låg år 2001. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över kreditbeståndet.

Hushållens bestånd av bostadskrediter (inkl. fritidsbostäder) och dess förändring från motsvarande kvartal året innan kvartalsvis åren 2002-2008

Krediterna för företagsverksamhet ökar snabbt

Kreditbeståndet för företagsverksamhet, dvs. för företagen och näringsidkarhushållen, uppgick i slutet av andra kvartalet år 2008 till 62 miljarder euro, dvs. det var något under 17 procent större än året innan. För företagsverksamhet lyftes nya krediter för totalt 13 miljarder euro under kvartalet, vilket är 30 procent mer än under motsvarande kvartal året innan.

Det sammanlagda kreditbeståndet för alla kredittagare var i slutet av det andra kvartalet år 2008 totalt något under 239 miljarder euro. Kreditbeståndet steg med åtta procent jämfört med motsvarande kvartal året innan. Under kvartalet lyftes nya krediter för totalt något under 47 miljarder euro, något under 10 procent mer än under motsvarande kvartal året innan.

Minilån beviljades för 46 miljoner euro

Fr.o.m. början av år 2008 började Statistikcentralen statistikföra verksamheten hos företag som beviljar minilån som en del av statistiken över kreditbeståndet. Datainsamlingen omfattar nya krediter som beviljats under kvartalet, kostnader som hänför sig till dem, den genomsnittliga återbetalningstiden, kundantalet samt uppgifter om kreditbeståndet i slutet av kvartalet. Under det andra kvartalet år 2009 uppgick antalet statistikförda företag till 42.

Under det andra kvartalet år 2008 beviljades nya snabblån för något under 46 miljoner euro totalt. Antalet krediter uppgick till över 260 000. Nya snabblån har beviljats kumulativt fr.o.m. årets början för nästan 90 miljoner euro, totalt över en halv miljon lån. Under det andra kvartalet år 2008 var storleken på ett genomsnittligt snabblån omkring 170 euro och återbetalningstiden 28 dagar.

Kunderna som tog snabblån betalade under det andra kvartalet sammanlagt något under 11 miljoner euro i olika avgifter för lånen. Avgifterna som hänför sig till snabblån var sålunda i genomsnitt 24 procent av det beviljade lånekapitalet. Det sammanräknade kreditbeståndet för branschen som beviljar minilån uppgick till något under 20 miljoner euro i slutet av kvartalet.

Nyckeltal hos företag som beviljar minilån, 2:a kvartalet 2008

Nya beviljade krediter, 1 000 euro 45 658
Kostnader som hänför sig till nya krediter, 1 000 euro 10 884
Kostnader/nya krediter, % 23,8
Den genomsnittliga återbetalningstiden för nya krediter, dagar 27,8
Kreditbeståndet, 1 000 euro 19 748
Antalet nya krediter 263 511
Det genomsnittliga lånebeloppet, euro 173
Antalet kunder 192 680
Antalet statistikförda företag 42

Källa: Kreditbeståndet, 2:a kvartalet 2008. Statistikcentralen

Förfrågningar: Olli Kannas (09) 1734 3539, rahoitusmarkkinat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 19.9.2008

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kreditbeståndet [e-publikation].
ISSN=2342-2610. 2:a kvartalet 2008. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 18.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/lkan/2008/02/lkan_2008_02_2008-09-19_tie_001_sv.html