Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 5.12.2008

Hushållens bestånd av bostadskrediter 69 miljarder euro i slutet av september

Beloppet av de krediter som inhemska finansiella företag och försäkringsföretag, staten och socialskyddsfonder beviljar hushållen var totalt något under 93 miljarder euro i slutet av det tredje kvartalet år 2008. Hushållens kreditbestånd ökade med nio procent jämfört med slutet av motsvarande kvartal året innan. Av hushållens kreditbestånd var något under 69 miljarder euro bostadslån och lån för fritidsbostäder samt något under 15 miljarder euro konsumtionskrediter och studielån. Den årliga ökningen av hushållens bestånd av bostadslån avtog till 10 procent under det tredje kvartalet år 2008. Under kvartalet lyfte hushållen nya bostadslån för totalt något under fem miljarder euro, dvs. sju procent mindre än året innan. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över kreditbeståndet.

Hushållens bestånd av bostadskrediter (inkl. nya fritidsbostäder), årsförändring, och nya bostadslån efter kvartal åren 2002-2008

 

Krediterna för företagsverksamhet ökar fortfarande kraftigt

Det kreditbestånd som beviljats av de inhemska finansiella företagen och försäkringsföretagen, staten och socialskyddsfonderna för företagsverksamhet var totalt 65 miljarder euro i slutet av det tredje kvartalet, dvs. nästan 20 procent större än för ett år sedan. Under kvartalet lyftes nya krediter för företagsverksamhet till ett belopp av totalt drygt 10 miljarder euro, dvs. 17 procent mer än under motsvarande kvartal året innan.

Kredittagarnas sammanlagda utlåningsbestånd var i slutet av det tredje kvartalet år 2008 totalt 192 miljarder euro. Utlåningsbeståndet steg med något under 12 procent jämfört med motsvarande kvartal året innan. Under kvartalet lyftes ny utlåning för totalt något under 29 miljarder euro, drygt sex procent mer än under motsvarande kvartal året innan.

Minilån beviljades för 47 miljoner euro

Under det tredje kvartalet år 2008 beviljades nya snabblån för något under 47 miljoner euro totalt. Antalet krediter uppgick till något under 250 000. Nya snabblån har beviljats kumulativt fr.o.m. årets början för nästan 135 miljoner euro, totalt nästan 780 000 lån. Under det tredje kvartalet år 2008 var storleken på ett genomsnittligt snabblån omkring 190 euro och återbetalningstiden 28 dagar.

Kunderna som tog snabblån betalade under det tredje kvartalet sammanlagt drygt 11 miljoner euro i olika avgifter för lånen. Avgifterna som hänför sig till snabblån var sålunda i genomsnitt 24 procent av det beviljade lånekapitalet. Det sammanräknade kreditbeståndet för branschen som beviljar minilån uppgick till något under 24 miljoner euro i slutet av kvartalet. Under det tredje kvartalet år 2008 uppgick antalet statistikförda företag till 48.

Nyckeltal hos företag som beviljar minilån, tredje kvartalet 2008

Nya beviljade krediter, 1 000 euro 46 779
Kostnader som hänför sig till nya krediter, 1 000 euro 11 184
Kostnader/nya krediter, % 23,9
Den genomsnittliga återbetalningstiden för nya krediter, dagar 27,5
Kreditbeståndet, 1 000 euro 23 666
Antalet nya krediter 246 226
Det genomsnittliga lånebeloppet, euro 190
Antalet kunder1) 177 319
Antalet statistikförda företag 48

1) Antalet kunder omfattar överlappande observationer, eftersom en del av personerna tagit minilån från flera företag under kvartalet. I verkligheten är antalet personer som tagit minilån därför mindre än siffran.

I samband med offentliggörandet av statistiken har justeringar till vissa delar gjorts i tidsserierna i tidigare publicerad statistik över kreditbeståndet fr.o.m. det första kvartalet år 2004.

Källa: Kreditbeståndet, 3:e kvartalet 2008. Statistikcentralen

Förfrågningar: Olli Kannas (09) 1734 3539, rahoitusmarkkinat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 5.12.2008

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kreditbeståndet [e-publikation].
ISSN=2342-2610. 3:e kvartalet 2008. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 18.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/lkan/2008/03/lkan_2008_03_2008-12-05_tie_001_sv.html