Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 3.7.2009

Utlåningsbeståndet 204 miljarder euro i slutet av mars

Beståndet av utlåning som inhemska finansiella företag och försäkringsföretag, staten och socialskyddsfonder beviljar var totalt något under 204 miljarder euro i slutet av det första kvartalet år 2009. Utlåningsbeståndet steg med drygt 12 procent jämfört med motsvarande kvartal året innan. Under kvartalet lyftes nya utlåningar för totalt drygt 30 miljarder euro, något under 15 procent mer än under motsvarande kvartal året innan. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över kreditbeståndet.

Utlåningsbeståndet och dess årsförändring åren 2002–2009

Utlåningsbeståndet och dess årsförändring åren 2002–2009

Hushållens kreditbestånd 94 miljarder euro

Hushållens krediter uppgick i slutet av mars år 2009 till totalt 94 miljarder euro. Hushållens kreditbestånd steg med drygt sex procent jämfört med motsvarande kvartal året innan. Av hushållens kreditbestånd var något under 70 miljarder euro bostadslån och lån för fritidsbostäder, något under åtta procent mer än året innan. Under det första kvartalet 2009 lyfte hushållen nya bostadslån för totalt något under fyra miljarder euro, dvs. 19 procent mindre än året innan. Hushållens konsumtionskrediter och studielån uppgick till något under 15 miljarder euro i slutet av kvartalet.

Under det första kvartalet år 2009 beviljades hushållen nya snabblån för drygt 57 miljoner euro, totalt mer än 280 000 lån. Volymen av nya beviljade minilån var den största av alla hittills statistikförda kvartal mätt både i euro och antal. Under det första kvartalet år 2009 var storleken på ett genomsnittligt snabblån 205 euro och återbetalningstiden 28 dagar. Kunderna som tog snabblån betalade under det första kvartalet sammanlagt något under 15 miljoner euro i olika avgifter för lånen. Avgifterna som hänför sig till snabblån var sålunda i genomsnitt 26 procent av det beviljade lånekapitalet.

Den nya närningsgrensindelningen har införts i statistiken över kreditbeståndet

Inhemska kreditgivares kreditbestånd för företagsverksamhet, dvs. företagen och näringsidkarhushållen, uppgick i slutet av mars år 2009 till totalt något under 71 miljarder euro, dvs. nästan 20 procent mer än året innan. För företagsverksamhet lyftes under kvartalet nya krediter för totalt något under 11 miljarder euro, dvs. nästan lika mycket som året innan.

Den nya näringsgrensindelningen TOL 2008 infördes i Statistikcentralens statistik över kreditbeståndet fr.o.m. det första kvartalet år 2009. Näringsgrensuppgifter publiceras om kredittagarna för företagens och näringsidkarhushållens del. Enligt den nya näringsgrensindelningen var den största kredittagarnäringsgrenen tillverkning, som hade mer än 16 miljarder euro i krediter, dvs. något under en fjärdedel av alla krediter inom företagsverksamheten. En nästan lika stor kredittagarnäringsgren var fastighetsverksamhet, vars krediter uppgick till drygt 15 miljarder euro.

Publikationen gällande statistiken över kreditbeståndet har reviderats

Publikationen gällande statistiken över kreditbeståndet reviderades fr.o.m. det första kvartalet år 2009. Alla statistikuppgifter är nu tillgängliga i webbpublikationen samtidigt som den avgiftsbelagda tryckta publikationen Kreditbeståndet har lagts ned. Uppgifterna i den gamla tryckta publikationen finns i sin helhet i statistikens StatFin-databastabeller. Med snävare klassificeringar är uppgifterna dessutom tillgängliga i publikationens tabellbilagor och -figurer. En tabellbilaga innehåller också en lång tidsseriehistorie över centrala uppgifter om kreditbeståndet.


Källa: Kreditbeståndet, 1:a kvartalet 2009. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kerttu Helin (09) 1734 3330, Olli Kannas (09) 1734 3539

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 3.7.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kreditbeståndet [e-publikation].
ISSN=2342-2610. 1:a kvartalet 2009. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 18.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/lkan/2009/01/lkan_2009_01_2009-07-03_tie_001_sv.html