Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 8.12.2009

Utlåningsbeståndet 205 miljarder euro i slutet av september

Beståndet av utlåning som inhemska finansiella företag och försäkringsföretag, staten och socialskyddsfonder beviljar var totalt något under 205 miljarder euro i slutet av det tredje kvartalet år 2009. Utlåningsbeståndet steg med något under sju procent jämfört med motsvarande kvartal året innan. Under tredje kvartalet år 2009 lyftes ny utlåning för totalt något under 30 miljarder euro, tre procent mer än året innan. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över kreditbeståndet.

Kreditbeståndet för företagsverksamhet 67 miljarder euro

Företagens och näringsidkarhushållens kreditbestånd uppgick i slutet av tredje kvartalet år 2009 till totalt drygt 67 miljarder euro, vilket är drygt tre procent mer än året innan och något under fem procent mindre än i slutet av föregående kvartal. 0,7 miljarder euro av minskningen förklaras av överföringen av lån till utlandet. Under juli–september 2009 lyftes nya lån för företagsverksamhet för något under åtta miljarder euro, vilket är en fjärdedel mindre än under motsvarande period året innan. Statistiken omfattar t.ex. inte krediter mellan företag, penningmarknadspapper och krediter till utlandet.

Hushållens bestånd av bostadskrediter 73 miljarder euro

Hushållens krediter uppgick i slutet av september år 2009 till totalt 97 miljarder euro. Hushållens kreditbestånd steg med något under fem procent jämfört med motsvarande kvartal året innan. Av hushållens kreditbestånd var något under 73 miljarder euro bostadslån och lån för fritidsbostäder, dvs. något under sex procent mer än året innan. Under tredje kvartalet 2009 lyfte hushållen nya bostadskrediter för totalt 4,3 miljarder euro, dvs. en 17 procent mindre än året innan. Hushållens bestånd av konsumtionskrediter uppgick i slutet av september till något under 14 miljarder euro, dvs. två procent större än året innan.

Hushållens kreditbestånd och dess årsförändring åren 1975–2009

Hushållens kreditbestånd och dess årsförändring åren 1975–2009

Under tredje kvartalet år 2009 beviljades hushållen nya snabblån för något under 55 miljoner euro, totalt nästan 280 000 lån. Volymerna mätt i euro och i antal sjönk med något under sex procent resp. fem procent jämfört med föregående kvartal. Under det tredje kvartalet år 2009 var storleken på ett genomsnittligt snabblån omkring 197 euro och återbetalningstiden i genomsnitt 28 dagar. Avgifterna med anknytning till snabblånen var i genomsnitt 27 procent av det beviljade lånekapitalet. Under det tredje kvartalet år 2009 uppgick antalet statistikförda företag till 56, dvs. lika många som föregående kvartal. än året innan.

I samband med offentliggörandet av statistiken har korrigeringar gjorts för de två första kvartalen år 2009 i finansiella företags och försäkringsföretags masskuldebrev som bokförts som investeringstillgångar. Korrigeringarnas effekt på det första kvartalet år 2009 är -1,2 miljarder euro och på det andra kvartalet -0,7 miljarder euro.


Källa: Kreditbeståndet, 3:e kvartalet 2009. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kerttu Helin (09) 1734 3330, Olli Kannas (09) 1734 3539

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 8.12.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kreditbeståndet [e-publikation].
ISSN=2342-2610. 3:e kvartalet 2009. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 18.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/lkan/2009/03/lkan_2009_03_2009-12-08_tie_001_sv.html