Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 25.3.2010

Hushållens kreditbestånd 98 miljarder euro i slutet av år 2009

Beloppet av de krediter som inhemska finansiella företag och försäkringsföretag, staten och socialskyddsfonder beviljar hushållen var totalt drygt 98 miljarder euro i slutet av år 2009. Hushållens kreditbestånd ökade med något under sex procent under året. Av hushållens kreditbestånd var något under 74 miljarder euro bostadslån och lån för fritidsbostäder, dvs. något under sju procent mer än året innan. När det gäller beståndet av bostadskrediter avtog tillväxttakten något från året innan. Under år 2009 lyfte hushållen nya bostadslån för totalt 17 miljarder euro, dvs. mer än 15 procent mindre än året innan. Hushållens konsumtionskrediter och studielån uppgick i slutet av året till drygt 15 miljarder euro. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över kreditbeståndet. Statistikcentralen har upphört med att framställa årliga preliminära uppgifter om statistiken över kreditbeståndet. Detta innebär att uppgifterna i detta offentliggörande är slutliga

Hushållens kreditbestånd och dess årsförändring åren 1975–2009

Hushållens kreditbestånd och dess årsförändring åren 1975–2009

Antalet statistikförda företag som beviljar minilån ökade under året

Under år 2009 beviljades nya snabblån för mer än 226 miljoner euro, totalt mer än 1,1 miljon lån. Mätt i både euro och antal beviljades flest snabblån under det andra kvartalet. Under det sista kvartalet år 2009 var storleken på ett genomsnittligt snabblån 200 euro och återbetalningstiden 29 dagar.

Kunderna som tog snabblån betalade sammanlagt drygt 60 miljoner euro i olika avgifter för lånen under året. Avgifterna med anknytning till snabblånen var sålunda i genomsnitt 27 procent av det beviljade lånekapitalet år 2009. Det sammanräknade kreditbeståndet för branschen som beviljar minilån uppgick till 45 miljoner euro i slutet av år 2009. Under det sista kvartalet år 2009 uppgick antalet statistikförda företag till 59, dvs. 9 fler än året innan.

Företagsverksamhetens kreditbestånd minskade från året innan

Inhemska kreditgivares kreditbestånd för företagsverksamhet, dvs. företagen och näringsidkarhushållen, uppgick i slutet av år 2009 till totalt drygt 66 miljarder euro, dvs. fyra procent mindre än året innan. Under året lyftes nya krediter för företagsverksamhet till ett belopp av totalt något under 40 miljarder euro, dvs. nästan en fjärdedel mindre än föregående år.

Kredittagarnas sammanlagda utlåningsbestånd var i slutet av år 2009 totalt drygt 204 miljarder euro. Utlåningsbeståndet ökade med drygt en procent under året. Under året lyftes nya utlåningar för totalt 129 miljarder euro, dvs. fyra procent mer än år 2008.


Källa: Kreditbeståndet, 4:e kvartalet 2009. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kerttu Helin (09) 1734 3330, Olli Kannas (09) 1734 3539

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 25.03.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kreditbeståndet [e-publikation].
ISSN=2342-2610. 4:e kvartalet 2009. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 18.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/lkan/2009/04/lkan_2009_04_2010-03-25_tie_001_sv.html