Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 15.6.2010

Hushållens bestånd av bostadskrediter 75 miljarder euro i slutet av mars

Beloppet av de krediter som inhemska finansiella företag och försäkringsföretag, staten och socialskyddsfonder beviljar hushållen var totalt drygt 99 miljarder euro i slutet av första kvartalet år 2010. Hushållens kreditbestånd steg med något under sex procent jämfört med motsvarande kvartal året innan. Av hushållens kreditbestånd var något under 75 miljarder euro bostadslån och lån för fritidsbostäder, dvs. något under sju procent mer än året innan. Under det första kvartalet 2010 lyfte hushållen nya bostadslån för totalt något under fyra miljarder euro, dvs. för nästan lika mycket som under motsvarande kvartal året innan. Hushållens konsumtionskrediter och studielån uppgick i slutet av mars år 2010 till något under 15 miljarder euro. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över kreditbeståndet.

Hushållens bestånd av bostadskrediter och dess årsförändring åren 2002–2010

Hushållens bestånd av bostadskrediter och dess årsförändring åren 2002–2010

Under det första kvartalet år 2010 beviljades hushållen nya snabblån för något under 56 miljoner euro, totalt mer än 275 000 lån. Mätt både i euro och i antal minskade volymen något jämfört med föregående kvartal. Under det första kvartalet år 2010 var storleken på ett genomsnittligt snabblån omkring 202 euro och återbetalningstiden i genomsnitt 28 dagar. Avgifterna med anknytning till snabblånen var i genomsnitt 27 procent av det beviljade lånekapitalet. Under det första kvartalet år 2010 uppgick antalet statistikförda snabblåneföretag till 59, dvs. lika många som föregående kvartal.

Utlåningsbeståndet 208 miljarder euro i slutet av mars

Beståndet av utlåning som inhemska finansiella företag och försäkringsföretag, staten och socialskyddsfonder beviljar var totalt drygt 208 miljarder euro i slutet av det första kvartalet år 2010. Utlåningsbeståndet steg med drygt två procent jämfört med motsvarande kvartal året innan. Under första kvartalet år 2010 lyftes ny utlåning för totalt något under 34 miljarder euro, dvs. 12 procent mer än året innan.

Företagens och näringsidkarhushållens kreditbestånd var i slutet av mars år 2010 totalt drygt 67 miljarder euro, vilket är något under fem procent mindre än året innan. Under januari–mars 2010 lyftes nya lån för företagsverksamhet för drygt åtta miljarder euro, en fjärdedel mindre än under motsvarande period året innan.


Källa: Kreditbeståndet, 1:a kvartalet 2010. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kerttu Helin (09) 1734 3330, Olli Kannas (09) 1734 3539, rahoitusmarkkinat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 15.6.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kreditbeståndet [e-publikation].
ISSN=2342-2610. 1:a kvartalet 2010. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/lkan/2010/01/lkan_2010_01_2010-06-15_tie_001_sv.html