Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 13.10.2010

Hushållens bestånd av bostadslån 76 miljarder euro i slutet av juni

Hushållens kreditbestånd uppgick i slutet av andra kvartalet år 2010 till totalt 101 miljarder euro. Hushållens krediter ökade med omkring 6 procent jämfört med motsvarande kvartal året innan. Av hushållens krediter var drygt 76 miljarder euro bostadslån och lån för fritidsbostäder. Bostadslånen steg med omkring 7 procent jämfört med motsvarande kvartal året innan. Nya bostadslån lyfte hushållen för totalt 5,5 miljarder euro. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över kreditbeståndet.

Figur 1. Hushållens bestånd av bostadskrediter och dess årsförändring åren 2002–2010

Figur 1. Hushållens bestånd av bostadskrediter och dess årsförändring åren 2002–2010

Under andra kvartalet år 2010 beviljades hushållen nya snabblån för omkring 62 miljoner euro, totalt mer än 310 000 lån. Storleken på ett genomsnittligt snabblån var omkring 201 euro och återbetalningstiden i genomsnitt 29 dagar. De som tog snabblån betalade under andra kvartalet sammanlagt drygt 16 miljoner euro i olika avgifter för lånen. Avgifterna med anknytning till snabblånen var alltså i genomsnitt 26 procent av det beviljade lånekapitalet. Under andra kvartalet år 2010 uppgick antalet företag som statistikfördes till 65, dvs. sex fler än föregående kvartal.

Statistiken över kreditbeståndet har förnyats

Innehållet i statistiken över kreditbeståndet har förnyats fr.o.m. andra kvartalet år 2010. Uppgifterna om kreditbeståndet för monetära finansinstitut, dvs. inlåningsbanker och övriga monetära finansinstitut som förmedlar finansiering, fås i fortsättningen direkt från Finlands Banks MFI-rapportering. När det gäller uppgifter som levereras har begreppen och definitionerna förenhetligats i Finlands Banks statistik över monetära finansinstitut och Statistikcentralens statistik över kreditbeståndet. På grund av förändringarna i datainnehållet är uppgifterna om utlåningen inte jämförbara med de föregående kvartalen. Till skillnad från tidigare kvartal innehåller utlåningen nya finansobjekt såsom leasingkrediter (finansiell leasing) och repor (köp). Närmare information om de ändringar i datainnehållet i statistiken över kreditbeståndet som gjorts i samband med förnyandet av datainsamlingen och deras inverkan på tidsserierna finns i statistikens kvalitetsbeskrivning.

Mer detaljerade uppgifter om Finlands Banks statistik datainsamling av kreditinstitutens finns på adressen http://www.suomenpankki.fi/se/tilastot/raportointiohjeet/raha_ja_pankki_2010.htm


Källa: Kreditbeståndet, 1:a kvartalet 2010. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kerttu Helin (09) 1734 3330, Paula Paavilainen (09) 1734 3539

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 13.10.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kreditbeståndet [e-publikation].
ISSN=2342-2610. 2:a kvartalet 2010. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 18.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/lkan/2010/02/lkan_2010_02_2010-10-13_tie_001_sv.html